Tallinna eksperimentaalse betoontee rajamise hanke võitis Lemminkäinen Eesti AS

Tallinna Kommunaalameti korraldatud riigihanke Paldiski maantee Järveotsa tee ja Järvekalda tee vahelise lõigu (Õismäel) rekonstrueerimiseks võitis 1,8 miljoni eurose (koos käibemaksuga) maksumusega Lemminkäinen Eesti AS. Teelõigu eksperimentaalset betoonosa (slip form-tehnoloogia kasutamisega) teostab saksa allhankija.

 

Paldiski maantee tee lõigu rekonstrueerimishankel osales kaks ettevõtet.
„Nordecon AS-i pakkumine oli mõnevõrra kallim,” sõnas Tallinna Linnakantselei vanemspetsialist Priit Willbach. „Mõlemad hankes osalenud ettevõtted kavatsesid betoonitööde teostamisel kasutada saksa allhankijat, koos vastavate seadmetega ja õppinud meestega,” lisas Willbach.

Hindamisel oli 80%-ne osakaal hinnal ja 20%-ne osakaal sisul ehk tööprogrammil. Hinnati töövõtja usaldusväärsust, kogemusi, tehnoloogiat jne.
Tööprogrammi hindamiskomisjoni kuulusid eriala eksperdid:
– Andrus Aavik, Tallinna Tehnikaülikooli professor, teedeinstituudi direktor;
– Aivars Alt, Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusteaduskonna dotsent;
– Peep Koppel, Tallinna Kommunaalameti juhataja asetäitja;
– Ilmar Link, Teede Projektijuhtimise AS juhatuse esimees;
– Priit Willbach, tehnikateaduste doktor, Tallinna Linnakantselei vanemspetsialist.

„Tegemist ei ole tavapärase teeehitus-hankega vaid katselõigu ehitamisega, kus ühest küljest katsetatakse betoontee tehnoloogilisi võimalusi, teiselt poolt aga BIM-tehnoloogiat tee-ehituses, st. tööde korraldamise ja dokumenteerimise kaasaegset ehituse informatsiooni mudelit,” ütles Priit Willbach.

Paldiski maantee lõigu rekonstrueerimine sisaldab ka teisi teedeehituslikke töid (sh. valgustatud kergliiklustee rajamine), sademevee ärajuhtimise süsteemide rajamist, tänavavalgustuse, sidekanalisatsiooni, elektrikaabelliinide ning haljastuse ja liikluskorralduslikud tööd.

Paldiski maantee sõidutee rekonstrueerimise hange koosneb kolmest lõigust: 400-meetrisest asfaltbetoonlõigust ja 540-meetrisest betoonkatendiga lõigust (koos Järveotsa tee ristmikuga).
Samuti ehitatakse maantee linnapoolsele küljele välja valgustatud kergliiklustee.

Katselise betoontee lõigu pikkus on 540 meetrit, kus omakorda ehitatakse 230-meetrisel lõigul 25 cm paksune betoonkate ja teisel 310-meetrisel lõigul 20 cm paksune betoonkate, mis kaetakse 5 cm SMA kulumiskihiga. Põhiliselt on betoonplaadi laiuseks 8 meetrit, mahumuutused kompenseeritakse kahanemisvuukidega 4,5 meetri tagant. Koormuste ülekandmiseks kasutatakse põikvuugis plastikuga kaetud siledaid terasvardaid ja pikivuugis profiilterasest ankruid. Vuugid täidetakse kummiprofiilidega ja silikonmastiksiga. Puhta betoonpinnaga sõidutee pind teemantlihvitakse.

Õigesti ehitatud betoonkate on väga pika kasutusajaga ning madalate hoolduskuludega. Tsementbetoon-teede puhul saavutatakse teehoiu kulutuste vähenemine võrreldes asfaltbetoonkattega teedega kuni 30%.

Priit Willbachi sõnul ei ole betoonkatendite ehitamine Tallinnas päris uus asi. Heaks näiteks on Peterburi tee, mille vastupidavus on väga ilmekas.
Kuid 50 aastat on möödas ning miks mitte taastada Peterburi tee betoonkatend, aga seekord juba uue tehnoloogiaga. Sellel eesmärgil tulebki saada tehnoloogilisi kogemusi ja monitoorida betoonkatendi käitumist reaalse liikluskoormuse ning ilmastikuolude all.

Paldiski maantee betoontee osa valamine on planeeritud 2016. aasta maisse-juunisse.
Paldiski maantee rekonstrueeritud teelõik peaks valmima 2016. aasta juulis.

Lisainfo:
Priit Willbach, tehnikateaduste doktor, Tallinna Linnakantselei vanemspetsialist
Tel: 50 90 301; priit.willbach@tallinnlv.ee

Ilma Link, Teede Projektijuhtimise AS juhatuse esimees
Tel: 626 4640 ; info@tpj.ee

/Raepress’i uudise põhjal, 2.09.2015/

This site is registered on wpml.org as a development site.