Artiklikogu

Tsement, täitematerjal, lisaained

 • Kas tsemenditööstus ja kasutamine põhjustavad õhu saastumist? Lembi Raado, Ehitaja mai/juuni 2011 Ehitaja
 • Kui hea tuttav on tsement? Aarne Rae, Tehnikamaailm Kodu & Ehitus nr 1 2008 Tehnikamaailm
 • Kunda tsemendimuuseumis näeb tsemenditootmise põnevat poolt Signe Kalberg, Eesti Betoonehitis 2008 Eesti Betoonehitis 2008
 • ETUI BetonTEST uuris Kunda tsementide mahukahanemist Olav Sammal, Ehitaja nr 1 2004 Ehitaja
 • Millist tsementi kasutada? Lembi Raado, Ehitaja nr 10 2004 Ehitaja
 • Tsemendi ja betooni tootmine ning keskkond Olav Sammal, Ehitaja nr 3 2003 Ehitaja
 • Supervalge tsement – super materjal Mira Ehitusmaterjalid OÜ, Ehitaja nr 10 2001 Ehitaja
 • Eesti ehitustootja tsemenditootja vaatevinklist Aarne Rae, Ehitaja nr 4 2001 Ehitaja
 • Portlandtsementide standardid Eestis Toomas Laur, Ehitaja nr 9, 1999 Ehitaja
 • Uued tsemendid Kundast Aarne Rae, Ehitaja nr 6 1999 Ehitaja
 • Portlandpõlevkivitsemendi sünni- ja arengulugu Verner Kikar, Toomas Laur, Ehitaja nr 1 1999 Ehitaja
 • Portlandpõlevkivitsement ja portlandtsementbetoonide omaduste eripära Verner Kikar, Toomas Laur, Ehitaja nr 3 1999 Ehitaja
 • Tsemendi sulfaadikindlus – betooni püsivuse üks eeltingimusi, esimene artikkel Verner Kikar, Toomas Laur, Lembi-Merike Raado, Ehitaja nr 5 1999 Ehitaja
 • Tsemendi sulfaadikindlus – betooni püsivuse üks eeltingimusi, teine artikkel  Verner Kikar, Toomas Laur, Lembi-Merike Raado, Ehitaja nr 6 1999 Ehitaja
 • Tsement – 20. sajandi ehitustööstuse põhimaterjal Verner Kikar, Toomas Laur, Ehitaja nr 9 1998 Ehitaja
 • Eesti Tsemenditööstus Verner Kikar, Toomas Laur, Ehitaja nr 10 1998 Ehitaja
 • Raketisplokk mugavaks ja kiireks betoonitööks Peep Järvpõld, Ehitaja jaanuar 2013 Ehitaja
 • Raketiste kasutamisel korduvad ühed ja samad vead Merle Saadoja, Ehitaja märts 2006 Ehitaja
 • Multifuntsionaalsed laeraketised Merle Saadoja, Ehitaja nr 2 2005 Ehitaja
 • Kuidas toimivad betoonis kasutatavad hüdrofobiseerivad lisaained?  Siim Õunloo, Ehitaja detsember 2015 Ehitaja
 • Некоторые вопросы применения добавок для бетонов  Григорий Васильевич, Бетонные изделия 2011 Бетонные изделия
 • Õhku sisseviivate betoonlisandite kasutamine betooni püsivuse tõstmiseks Enn Uustalu, Ehitaja nr 11 2001 Ehitaja

Kaubabetoon

 • Kas betooni külmakindluse hindamine Eestis vajab alternatiivmeetodit Eneli Liisma, Ehitaja mai/juuni 2011 Ehitaja
 • Kolme unikaalse koorikbetooni kupli “traageldamine” Lauri Leet, Ehitaja august/september 2010 Ehitaja
 • Vahtbetoon – uus kergbetoon Eestis Jaanus Järve, Keskkonnatehnika nr 7 2009 Keskkonnatehnika
 • Põlevkivi aherainest killustiku kasutamine betoonitööstuses on tõsiselt piiratud Toomas Laur, Ehitaja märts 2008 Ehitaja
 • Kaubabetoon eeldab valukoha lõpetatust Siim Sultson, Äripäev 07.11.2007 Äripäev
 • Talvine betoneerimine Jaanus Järve, Tehnikamaailm Kodu & Ehitus nr 6 2007 Tehnikamaailm
 • Raudbetooni kestvus eeldab vastupanu kõigile mõjutustele Harri Korrovits, Ehitaja märts 2006 Ehitaja
 • Betonointi talvella Petri Mannonen, Rakennusteollisuus RT 3/2006 Rakennusteollisuus
 • Ehitaja ja betoonipumpaja koostöö tagab kvaliteedi Jaanus Järve, Ehitaja nr 2 2005 Ehitaja
 • Ehitusprotsessi dokumenteerimine – betoneerimise protokoll Tarmo Lige, Ehitaja nr 2 2005 Ehitaja
 • Tuhandenäoline betoon Eesti Ekspress Moodne Kodu 10.03.2005 Eesti Ekspress
 • Betooni häid ja halbu külgi – esimene artikkel Georgi Samuel, Ehitaja nr 1 2004 Ehitaja
 • Betooni häid ja halbu külgi – teine artikkel Georgi Samuel, Ehitaja nr 2 2004 Ehitaja
 • Betooni tootmine ja keskkonnahoid firmas Rudus Eesti Toomas Vainola, Keskkonnatehnika nr 3 2004 Keskkonnatehnika
 • Betooni kontrollimine – esimene artikkel Olav Sammal, Ehitaja nr 3, 2004 Ehitaja
 • Betooni kontrollimine – teine artikkel Olav Sammal, Ehitaja nr 3, 2004 Ehitaja
 • Betooni külmakindlus jätkuvalt pilgu all Tooma Laur, Ehitaja nr 1 2004 Ehitaja
 • Kaubabetoon rikneb kiiresti Mikk Rõõmusoks, Indrek Rahu, Ehitaja nr 5 2004 Ehitaja
 • Paisuvad betoonid ja nende kasutamine Heino Marmor, Ehitaja nr 5 2003 Ehitaja
 • Talvine betoneerimine Georgi Samuel, Ehitaja nr 11 2003 Ehitaja
 • Praod betoonis Leo Aro, Tehnikamaailm Kodu & Ehitus talv 2003 Tehnikamaailm
 • Vesilennukiangaaride saatus Karl Õiger, Ehitaja nr 6 2003 Ehitaja
 • Betooni äkkpragunemine tulekahju tingimustes Harri Korrovits, Ehitaja nr 1 2003 Ehitaja
 • Isetihenev betoon Enn Uustalu, Mikk Rõõmusoks, Ehitaja nr 4, 2002 Ehitaja
 • Betooni mahukahanemise dilemma Mati Laurson, Ehituskaar nr 1/64 Ehituskaar
 • Betoontarindite kestvuse probleemid Olav Sammal, Ehituskaar nr 5/69 Ehituskaar
 • Betoontarindite testimise ja hindamise strateegia – esimene artikkel Olav Sammal, Vello Salumaa, Ehituskaar nr 3/76 Ehituskaar
 • Betoontarindite testimise ja hindamise strateegia – teine artikkel Olav Sammal, Vello Salumaa, Ehituskaar nr 3/76 Ehituskaar
 • Betooni pragunemine Enn Uustalu, Ehitaja nr 6, 2001 Ehitaja
 • Vee lisamisest betoonisegusse ehitusplatsil Enn Uustalu, Ehitaja nr 9, 2001 Ehitaja
 • Suuremahuliste betoonitööde planeerimisest T. Kurg, Teeleht nr 3/4 (71/72) Teeleht
 • Betooni külmakindluse hindamise uued põhimõtted Toomas Laur, Ehitaja nr 10 2001 Ehitaja
 • Betooni klass, selle mõiste ja määramine Vello Otsmaa, Ehitaja nr 9 2000 Ehitaja
 • Betooni niiskusdeformatsioon Enn Uustalu, Ehitaja nr 10 2000 Ehitaja
 • Jaapanis ehedaid puhasvalu betoonpindu otsimas Kalev Ramjalg, Moodne Kodu 06.2017 Moodne Kodu
 • Kvaliteetse betoonpinna tagab kvaliteetne vormiõli Meelis Varimaa, Ehitaja 03.2013 Ehitaja
 • Graafilise betooni rikkalikud võimalused Tõnu Ernits, Ehitaja 03.2012 Ehitaja
 • Betoonpindade kaitsmise võimalused on laialdased Lauri Leet, Ehitaja 04.2011 Ehitaja
 • Graafiline betoon rikastab materjali kasutusvõimalusi Mart Arro, Ehitaja 03.2011 Ehitaja
 • Graafiline betoon ehk kunst otse tehasest Anneliis Aunapuu, Hea Kodu 11.2009 Hea Kodu
 • Dekoratiivbetoon pakub lugematuid võimalusi Kalev Meus, Ehitaja 03.2006 Ehitaja
 • Tuhandenäoline betoon Moodne Kodu 03.2005 Moodne Kodu
 • Hooldevabade betoonpindade kohta on tarvis juhendit Georgi Samuel, Ehitaja 01.2004 Ehitaja
 • Pinnakatete mõju betoonfassaadide kasutuseale Ingrid Eylandt-Kuure, Ehitaja 10.2001 Ehitaja
 • Betoonpindade viimistlemise võimalusi Jüri Kaup, Ehitaja 09.2001 Ehitaja
 • Suuremahuliste betoonitööde planeerimisest T.Kurg, Teeleht 12.2012 Teeleht
 • Põrketugevuse ning ultraheli kaudu saab betooni hinnata Mihkel Kiviste, Ehitaja 10.2008 Ehitaja
 • Põlevkivi aherainest killustiku kasutamine betoonitööstuses on tõsiselt piiratud Toomas Laur, Ehitaja 03.2008 Ehitaja
 • Talvine betoneerimine Jaanus Järve, TM Kodu & Ehitus 06.2007 TM Kodu & Ehitus
 • Kiudbetooniga investeeringud kiiremini tasuvaks Jaanus Järve, Inseneeria 01.2007 Inseneeria
 • Betoonitööd võiks jätta spetsialisti hooleks Raivo Vesiaid, Oma Maja 06.2006 Oma Maja
 • Valesti ehitatud vundamenti on hiljem raske parandada Jaanus Järve, Oma Maja 04.2006 Oma Maja
 • Ka talvel on võimalik betoonitöid teha Jaanus Järve, Oma Maja 03.2006 Oma Maja
 • Betonointi talvella Petri Mannonen, Rakennusteollisuus 03.2006 Rakennusteollisuus
 • Ehitusprotsessi dokumenteerimine – betoneerimise protokoll Tarmo Lige, Ehitaja 02.2005 Ehitaja
 • Multifunktsionaalsed laeraketised Merle Saadoja, Ehitaja 02.2005 Ehitaja
 • Betooni kontrollimine Olav Sammal, Ehitaja 04.2004 Ehitaja
 • Betooni kontrollimine Olav Sammal, Ehitaja 03.2004 Ehitaja
 • Praod betoonis Leo Aro, TM Kodu & Ehitus talv 2003 TM Kodu & Ehitus
 • Talvine betoneerimine Georgi Samuel, Ehitaja 11.2003 Ehitaja
 • Betoneerimine kuuma ilmaga Enn Uustalu, Ehitaja 06.2002 Ehitaja
 • Sarruse painutamise riskid G. Samuel, Ehitaja 09.2001 Ehitaja
 • Betooni paigaldusjärgsest hooldusest Enn Uustalu, Ehitaja 12.2000 Ehitaja
 • Talvine betoneerimine Enn Uustalu, Ehitaja 11.2000 Ehitaja

Betoontooted

 • Uudne õhutussüsteem kasutab hoone termilist massi Martin Minin, Ehitaja 09.2014 Ehitaja
 • Kvaliteetse betoonpinna tagab kvaliteetne vormiõli Meelis Varimaa, Ehitaja 03.2013 Ehitaja
 • Raketisplokk mugavaks ja kiireks betoonitööks Peep Järvpõld, Ehitaja 01.2013 Ehitaja
 • Uued monteeritavad raudbetoonlahendused Kairet Luiga, Ehitaja 01.2013 Ehitaja
 • Betoonise fassaadi 10 eripalgelist nägu Kadri Tamm, Oma Maja 09.2011 Oma Maja
 • Betoonkarkass jääb meelde vastupidava ning tulekindlana Ketlin Rauk, Oma Maja 3.2011 Oma Maja
 • Betoontala põikjõukindluse määramine eurokoodeksi järgi Riho Oras, Ehitaja 10.2010 Ehitaja
 • Uudet internetsivut – suunnittelijalle ja rakentajalle www.elementtisuunnittelu.fi Arto Suikka, Betoni 03.2010 Betoni
 • Eurokoodit betonivalmisosarakenteiden suunnittelussa  Harri Isoherranen, Betoni 03.2009 Betoni
 • Betonielementtirakendteiden lämmöneristysvaatimukset ja energiansäästö Arto Suikka, Betoni nr 1 2008 Betoni
 • Paneeliava nõuab ehitusluba Siim Sultson, Äripäev 13.06.2007 Äripäev
 • Värviline betoon muudab hoone ilme elavamaks Siim Sultson, Oma Maja 04.2007 Oma Maja
 • Parkimishooned ja nende probleemid Harri Korrovits, Ehitaja 04.2005 Ehitaja
 • Esimesed täistuulutusega fassaadid Eestis Harri Treial, Ehitaja 03.2004 Ehitaja
 • Betoonist farmimahutid Heino Pedusaar, Ehitaja 2.2004 Ehitaja
 • Betoonpõranda eeltöötlus Pekka Hietala ja Ingrid Maasik, TM Kodu & Ehitus 01.2013 Tehnikamaailm
 • Vastupidava põranda võimalus Mati Laurson, TM Kodu & Ehitus 02.2008 Tehnikamaailm
 • Elegantne ja naturaalne betoonpõrand  Diivan 02.2008 Diivan
 • Kiudbetooniga investeeringud kiiremini tasuvaks Jaanus Järve, Inseneeria 01.2007 Inseneeria
 • Liitiumtehnoloogia betoonpõrandate kaitseks Mait Eelrand, Ehitaja 02.2005 Ehitaja
 • Teraskiud-betoon Ehitaja 10.2001 Ehitaja
 • Betooni mahukahanemise dilemma Mati Laurson, Ehituskaar 01.2001 Ehituskaar
 • Mis on poorbetoon? Ehitaja 03.2011 Ehitaja
 • Poorbetoon AEROC tuleb ehitusturule Jazeps Paplavskis, Ehitaja 10.2001 Ehitaja
 • AEROC – poorbetoontooted elamuehituses Jazeps Paplavskis, Ehitaja 09.2001 Ehitaja
 • AEROC – poorbetoonist välisseinad elamuehituses Jazeps Paplavskis, Ehitaja 07.2001 Ehitaja
 • Miks tasub eelistada kivisillutist? Äripäev 22.aprill 2010 Äripäev
 • Betoonist Sillutiskivid Walter-August Terav, Ehitaja 06.2003 Ehitaja

Betoonehitised

 • KODA betoonikasutus Koda betoonikasutus
 • 27 m² nutikust Piret Tali, Kodukiri Inspiratsioon, 11.2015 Kodukiri
 • Kolme unikaalse koorikbetoonist kupli “traageldamine” Lauri Leet, Ehitaja 08.2010 Ehitaja
 • Parkimishooned ja nende probleemid Harri Korrovits, Ehitaja 03.2005 Ehitaja
 • Poolekilomeetrine Preimani purre Mairo Rääsk, Postimees 10.12.2011 Postimees
 • Vanad raudbetoon- ja kivikorstnad on ohus Väino Voltri, Ehitaja nr 1 2004 Ehitaja
 • Taaskasutusbetoon püüab päästa maailma Hannu Kaskinen, Tehnikamaailm Kodu & Ehitus 10.2014 Tehnikamaailm

Veel betoonist

 • Проектирование состава тяжёлого бетона Проектирование бетона, 2013 Проектирование бетона
 • Eurokoodeilla mitoittavia laskentapohjia suunnittelijoiden ja oppilaitosten käyttöön Matti Kiiskinen, Pekka Koponen Betoni nr 3 2010 Betoni
 • Kas betooni külmakindluse hindamine Eestis vajab alternatiivmeetodit? Eneli Liisma, Ehitaja mai-juuni 2011 Ehitaja
 • Betoontala põikjõukindluse määramine eurokoodeksi järgi Riho Oras, Ehitaja nr 10 2010 Ehitaja
 • Eurokoodit betonivalmisosarakenteiden suunnittelussa Harri Isoherranen, Betoni nr 3 2009 Betoni
 • Betonielementtirakenteiden lämmöneristysvaatimukset ja energiansäästö Arto Suikka, Betoni nr 1 2008 Betoni
 • Hea parkimismaja vajab head eriprojekti Heiki Meos, Äripäev 31.01.2007 Äripäev
 • Betooni külmakindlus jätkuvalt pilgu all Tooma Laur, Ehitaja nr 1 2004 Ehitaja
 • Betooni äkkpragunemine tulekahju tingimustes Harri Korrovits, Ehitaja nr 1 2003 Ehitaja
 • Betoontarindite kestvuse probleemid Olav Sammal, Ehituskaar 5-6/68-69 Ehituskaar
 • Ehitustarindite testimise ja hindamise strateegiad – esimene artikkel Olav Sammal, Vello Salumaa, Ehituskaar 3/67 Ehituskaar
 • Ehitustarindite testimise ja hindamise strateegiad – teine artikkel Olav Sammal, Vello Salumaa, Ehituskaar 3/67 Ehituskaar
 • Vesilennukiangaaride saatus Karl Õiger, Ehitaja nr 6 2003 Ehitaja
 • Segadus betoonistandardi EVS-EN 206:2014 ümber Toomas Laur, Ehitaja nr 4 2015 Ehitaja
 • Eurokoodeilla mitoittavia laskentapohjia suunnittelijoiden ja oppilaistosten käyttöön Matti Kiiskinen, Betoni nr 3 2010 Betoni
 • Eurokoodit betonivalmisosarakenteiden suunnittelussa Harri Isoherranen, Betoni nr 3 2009 Betoni
 • Betooni spetsifitseerimine euroopalikuks Toomas Laur, Ehitaja nr 2 2005 Ehitaja
 • Предсказание долговечности и жизненный цикл железобетонных сооружений Долговечность жб no 2 2013 Долговечность жб
 • Suuremahuliste betoonitööde planeerimisest T.Kurg Teeleht 12.2012 Teeleht
 • Коррозия бетона при взаимодействии щелочей с диоксидом премия заполнителя Коррозия бетона nr 1 2012 Коррозия бетона
 • Производство мелкоштучных бетонных изделий Бетон и железобетон 2009 Бетон и железобетон
 • Põrketugevuse ning ultraheli kaudu saab betooni hinnata Mihkel Kiviste, Ehitaja oktoober 2008 Ehitaja
 • Raudbetooni kestvus eeldab vastupanu kõigile mõjutustele Ehitaja märts 2006 Ehitaja
 • Betooni häid ja halbu külgi – esimene artikkel Georgi Samuel, Ehitaja nr 1 2004 Ehitaja
 • Betooni häid ja halbu külgi – teine artikkel Georgi Samuel, Ehitaja nr 2 2004 Ehitaja
 • Praod betoonis Leo Aro, Tehnikamaailm Kodu & Ehitus talv 2003 Tehnikamaailm
 • Betoon Eesti restaureerimisajaloos: erinevaid lähenemisi ja kasutuspraktikaid Maris Mändel, Saaremaa Muuseumi kaheaastaraamat 2013-2014 lk 53-76 Saaremaa Muuseumi kaheaastaraamat
 • Raudbetoonist puiduni: ehitusinsener Ado Johanson Carl-Dag Lige, 24.07.2014 Raudbetoonist puiduni
 • Kunda tsemendimuuseumis näeb tsemenditootmise põnevat poolt Signe Kalberg, Eesti Betoonehitis 2008 Eesti Betoonehitis
 • Esimene betoonileid on 5600 aastat eKr ehitatud jahionni põrand Uno Juurvee, Eesti Betoonehitis 2007 Eesti Betoonehitis 2007
This site is registered on wpml.org as a development site.