Betooniühingu juhendid

Kõiki Betooniühingu väljaandeid saab osta ka Ehituskeskuse e-poest: https://ehituskeskus.ee/tootekategooria/uus-kirjandus/

BÜ11: Betoontarindite parandamine ja kaitsmine

Esimene põhjalik eestikeelne materjal selles valdkonnas. Juhend kirjeldab rohke pildimaterjali, skeemide ja tabelite kaasabil kasutatavaid materjale, erinevaid tööprotsesse ja kvaliteedi kontrolli.

Juhend on abiks ehitiste seisukorra auditeerijatele, planeerijatele, tööde tellijatele, projekteerijatele, ekspertidele, ehitajatele, järelevalveinseneridele, varahalduritele.

Ilmumisaasta: 2024

BÜ7: Betoonpõrandad 2

Tegemist on põhjalikult täiendatud 2018. aastal ilmunud betoonpõrandate juhendi uusversiooniga.

Juhend on mõeldud betoonpõrandate projekteerimise ja ehitamisega seotud inimestele aga ka põrandate tellijatele ja kasutajatele. Samuti on see heaks õppematerjaliks ehitusala koolidele.

Ilmumisaasta: 2023

Betoonkonstruktsioonide arvutamine

Autor: Vello Otsmaa
Kaasautorid: Johannes Pello ja Kaido Sooru.
Toimetanud Tiit Masso ja kirjastus “Ehitame”.
Fotod: Tiit Veermäe ja Raivo Tiikmaa.

Ilmumisaasta: 2021

BÜ13: Betoonelementide paigaldamine

Juhend on mõeldud betoonelementide paigaldajatele ja teistele ehitusplatsil töötajatele ning on vajalikuks infomaterjaliks ka betoonelementide projekteerijatele, tootjatele, ehituse peatöövõtjatele ja järelevalvele. Kõik nad peavad tundma ehitusplatsi tingimusi, turvalisusriske ja elementide ohutu paigaldamise põhimõtteid.

Ilmumisaasta: 2020

BÜ10: Betoonelementide transport

Juhendid on mõeldud betoonelementide transportijatele ja teistele ehitusplatsil töötajatele. Samuti ehitusala koolidele õppematerjaliks. BÜ10 on valminud koostöös Eesti suuremate betoonvalmistoodete valmistajate ja teiste ehitusala asjatundjatega.

Ilmumisaasta: 2020

BÜ9: Betoonelementide tolerantsid

Juhend „BÜ9: Betoonelementide tolerantsid” on valminud Eesti suuremate betoonvalmistoodete valmistajate ja teiste ehitusala asjatundjate koostöös. Juhendi koostamise käigus ammutati lisateavet mitmetest materjalidest, olulise teabeallikana kasutati Rootsis ja Soomes välja antud juhendmaterjale.

Ilmumisaasta: 2019

BÜ8: Betooni pumpamine

Juhendi BÜ8 koostamisel on alusmaterjalidena kasutatud rootsi- ja soomekeelseid vastavaid väljaandeid.

Ilmumisaasta: 2018

BÜ2: Betoon ja raudbetoon

Raamatu „BÜ2: Betoon ja raudbetoon. Spetsifitseerimine, tehnoloogia, kvaliteet, vastavushindamine” koostajad on Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna ehituse ja arhitektuuri instituudi emeriitdotsent Toomas Laur ja professor Irene Lill.
Tegemist on 2006. aastal avaldatud Betooniühingu juhendi uue, täiendatud trükiga.

Ilmumisaasta: 2017

BÜ6: Talvised betoonitööd

Koostajad: Toomas Laur (Tallinna Tehnikaülikool), Mati Laurson (Savekate OÜ), Viktor Mõisja (Merko Ehitus Eesti AS), Riho Oras (Conviso OÜ), Kalev Ramjalg (Roxor Ehitus OÜ).

Ilmumisaasta: 2014

BÜ4: Betoon ja raudbetoon: Betooni pinnad

Juhend BÜ4 ei ole pelgalt väljaande BY40 tõlge soome keelest eesti keelde. Viited Soome standarditele on võimalusel asendatud viidetega Euroopa ja Eesti standarditele, arvesse on võetud ka kohalikke olusid ning keelisi iseärasusi. Sellisena on BÜ4 üks esimesi eestikeelseid üllitisi, mis nii põhjalikult tutvustab betooni pindade omadusi ja kasutamist, andes selgeid juhiseid nende klassifitseerimiseks ning kvaliteedi hindamiseks.

Ilmumisaasta: 2010

BÜ3: Betoon ja raudbetoon: Projekti ehituskirjeldus ja joonised

Koostajad: Andres Hirve Inseneribüroo – Pike OÜ, Heiki Meos – EstKonsult OÜ, Marti Sein – Neoprojekt OÜ ja Priit Põldre – Sweco Eesti AS.

Ilmumisaasta: 2006

BÜ1: Ehitisse paigaldatava betoonsegu vastavus nõuetele

Juhend kirjeldab, millistele nõuetele peab vastama betoonisegu, esitades betoonisegu vastavusdeklaratsiooni ja saatekirja näidise. Betoonisegu vastab standardi EN 206 nõuetele. Betoonisegu valmistaja tootmisohje peab olema sertifitseeritud.

Ilmumisaasta: 2021

Betooniühingu trükiseid saab ka Tartust

Hea uudis Lõuna-Eesti ettevõtetele – Betooniühingu välja antud juhendeid ja teisi trükiseid saab ka Tartust, Savekate OÜ kontorist, Teguri 47B, Tartu. Tööpäevadel 8.30 – 16.30

Lisainfo:
E-post: savekate@savekate.ee
Telefon: 52 34 916

This site is registered on wpml.org as a development site.