Liikmemaks

BETOONIÜHING

Kinnitatud Betooniühingu üldkoosolekul 17.06.2021

Betooniühingu sisseastumis- ja liikmemaksude reglement

 1. Füüsilisest isikust liikmed:
  – sisseastumismaks 20.- EUR
  – liikmemaks 80.- EUR
 2. Pensionärid:
  – sisseastumismaks 10.- EUR
  – liikmemaks 20.- EUR
 3.  Juriidilisest isikust liikmed:
  3.1. Teadus- ja õppeasutused:
  – sisseastumismaks 80.- EUR
  – liikmemaks 80.- EUR
  3.2. Äriühingud
  – sisseastumismaks 80.- EUR
  – liikmemaks vastavalt ettevõtte käibele: 

  Ettevõtte käive         Liikmemaks
  0-0,5 MEUR                 300 EUR
  0,5-1,0 MEUR              600 EUR
  1-2 MEUR                     900 EUR
  2-3 MEUR                     1200 EUR
  3-6 MEUR                     1600 EUR
  6-9 MEUR                      2000 EUR
  9-12 MEUR                   2500 EUR
  12-15 MEUR                 3000 EUR
  15-18 MEUR                 3500 EUR
  18-21 MEUR                 4000 EUR
  21-24 MEUR                 4500 EUR
  24-27 MEUR                 5000 EUR
  27-30 MEUR                 5500 EUR
  30-33 MEUR                 6000 EUR
  33-36 MEUR                 6500 EUR
  36+ MEUR                     7000 EUR

  Maksimaalne liikmemaks on 7000 EUR.
 4. Liikmemaksu tasutakse üks kord aastas. Tasumise tähtaeg on 31.märts.
 5. BÜ liikmed võivad tasuda lisaks käibepõhisele liikmemaksule ka täiendavat liikmemaksu,
  arvestades suuremat huvi BÜ liikmetele pakutavate teenuste osas.
 6. BÜ juhatusel on põhjendatud juhtudel õigus teha erandeid.
 7. Kui BÜ liige ei ole tasunud liikmemaksu kolme kuu jooksul peale maksetähtaega ilma mõjuva
  põhjuseta, lõpetatakse võlgnikule teenuste osutamine, info edastamine, soodustuste andmine.
 8. Arvestusperioodi jooksul liikmemaksu mittetasunud liikmed arvatakse BÜ-st välja, kuid see ei vabasta neid tasumata liikmemaksu tasumisest.

Reglement kehtib alates  01.01.2022

This site is registered on wpml.org as a development site.