Tiit Roots valiti Eesti Betooniühingu uueks esimeheks

Pressiteade
22.02.2016

Eesti Betooniühingu juhatus valis ühingu uueks juhatuse esimeheks Tiit Roots’i, AS Peri projektijuhi. Senine esimees Kalle Suitslepp juhtis Betooniühingut kaks aastat, 2014-2016.

„Eesti Betooniühing on saanud aastatega nähtavaks, hästitoimivaks organisatsiooniks. Oleme püüdnud erialasesse tegevusse kaasa tõmmata võimalikult paljusid valdkonna inimesi ja ettevõtteid,” sõnas Eesti Betooniühingu juhatuse esimees Kalle Suitslepp. „Uue esimehe valimine aitab kindlasti kaasa uute ideede kaasamisele, hoiab juhtimise värskena,” täiendas Suitslepp.

Suitsleppa sõnul on aastatega pandud tugev alus erialase täiendkoolituse süsteemile, s.h. betoonialaste juhendmaterjalide väljaandmisele.

Eesti Betooniühing valis oma 18. veebruaril toimunud korralisel aastakoosolekul tagasi senise kaheksaliikmelise juhatuse:

– Imre Leetma, AS Kunda Nordic Tsement;

– Vaido Leosk, AS E-Betoonelement;

– Heiki Meos, OÜ EstKONSULT;

– Johannes Pello, Tallinna Tehnikaülikool;

– Kalev Ramjalg;

– Tiit Roots, AS Peri;

– Risto Sappinen, AS Merko Ehitus Eesti;

– Kalle Suitslepp, AS Betoonimeister.

Eesti Betooniühingu üldkoosolek valis tagasi ühingu revidendiks Jaan Luts’u, AS TMB juhatuse esimehe.

Üldkoosolek kinnitas 2015. aasta tegevusaruande koos revidendi aruandega ning võttis vastu 2016. aasta tegevuskava koos 2016. aasta eelarvega.

Eesti Betooniühingu uue juhatuse esimesel koosolekul valiti ühingu uueks juhatuse esimeheks Tiit Roots.

Tiit Roots: „Tänan senist juhatuse esimeest Kalle Suitsleppa eduka ja sisuka juhtimise eest! Mul on hea meel tema jätkamisest juhatuses, mis tagab ühingu juhtimise järjepidevuse jätkumise. Püüame betooni kui olulisima kaasaegse ehitusmaterjali populariseerimist veelgi laiendada.”

Tiit Roots on sündinud 29.09.1966. aastal Kundas.

Ta on õppinud Kunda I Keskkoolis (1973-84), Tallinna Polütehnilises Instituudis (TTÜ) ehitust (1984-89), Tartu Ülikoolis ajalugu (2004-2009).

Tiit Roots on töötanud ehitusettevõtetes SRV Eesti Ehitus (1989-93), AS Kembari (1993-97), AS Merko Ehitus (1997-98), AS K&P Ehitus (1999-2010). Alates 2011. aastast töötab AS-is Peri projektijuhina.

Tiit Rootsi peres kasvab neli last.

Vabal ajal tegeleb lugemise, aianduse, kokanduse, tervisespordiga.

Eesti Betooniühing on betooni kui kodumaise ehitusmaterjali kasutamist edendav ühing, kuhu kuulub 52 ettevõtet, organisatsiooni ja eraisikut.

Lisainformatsioon:

Tiit Roots, Eesti Betooniühingu juhatuse esimees,
Tel: 50 42 228; e-post: tiit@peri.ee

Peeter Kokk, Eesti Betooniühingu tegevdirektor,
Tel: 648 1918; 51 87 198; e-post: betoon@betoon.org

www.betoon.org

This site is registered on wpml.org as a development site.