Eesti Betooniühingu 2020. aasta üliõpilastööde preemiad said Aleksei Mahnatš ja Rainer Vahter

Eesti Betooniühing

Pressiteade

29.06.2020

Eesti Betooniühingu 2020. aasta üliõpilastööde preemiad said Aleksei Mahnatš ja Rainer Vahter

Eesti Betooniühing andis välja 2020. aasta üliõpilaspreemiad, mis on loodud betooni ja betoonehitust käsitleva õppetöö edendamiseks ja tulemusrikkamaks muutmiseks. Betooniühingu preemiate saajad valitakse välja Eesti kõrgkoolide betoonialaste lõputööde hulgast.

Betooniühingu juhatus valis võitjad välja kolme Eesti kõrgkooli (Estonian Business School, Tallinna Tehnikakõrgkool ja Tallinna Tehnikaülikool) esitatud betoonialaste lõputööde hulgast.

Eesti Betooniühingu üliõpilaspreemiad said:

Aleksei Mahnatš – Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna ehituse ja arhitektuuri instituudi magistritöö „Mikrosilika mõju betooni külmakindlusele”.

Juhendaja – lektor Tanel Tuisk.

Magistritöö uuris peenräni mõju betooni külmakindlusele.

Mattias Põldaru, retsensent, Tallinna Tehnikaülikooli sertifitseerimiskeskuse ehitusinsener:

„Tegemist on suurepärase kokkuvõttega betooni külmakindlusega seotud probleemidest ja põhjustest. Töös uuritud külmakindluse saavutamine just Eestis kasutatavate materjalidega on oluline ning suure praktilise väärtusega uurimisteema, saadud katsetulemuste kogum on ulatuslik. Väga olulised järeldused on tehtud külmakindluse saavutamise võimaluste kohta.”

Tanel Tuisk, juhendaja, Tallinna Tehnikaülikooli ehituse ja arhitektuuri instituudi lektor:

„Töö tulemused on Eesti betoonitööstusele suunda rajavateks faktideks ja väärivad ka mõnel Eesti Betooniühingu koolitusel ettekandmist.”

Aleksei Mahnatš töötab teist aastat AS-is Framm betoonisegude spetsialistina – segusõlme operaatorite koordineerijana. Veel üliõpilasena võitis ta aga TalTechi üliõpilasvõistlusel „Betoonitalent 2019” esikoha.

Rainer Vahter – Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusinstituudi hoonete ehituse eriala lõputöö

„Betooni survetugevuse määramine mittepurustaval meetodil”.

Juhendajad: professor Martti Kiisa ja lektor Karin Lellep.

Tegemist on katsega rakendada teaduslikus maailmas kasutatud metoodikaid reaalses praktikas.

Martti Kiisa:

„Käesolev töö annab praktilise arusaama betooni survetugevuse määramisel kasutatavatest purustavatest ja mittepurustavatest meetoditest ning viimaste kombineerimisel saadud tulemuste mõjust survetugevuse hindamisel.

Lõputöö üheks eesmärgiks ongi viia tehnoloogiast tulenevad võimalused lähemale ehitusalaste otsuste tegemisele ning tõestada, et alati ei ole tingimata vaja kasutada purustavat meetodit, vaid selleks on olemas ka teisi, loodust ning raha säästvaid võimalusi. Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusinstituut on juba alustanud ehitiste seisukorra hindamisel SonReb meetodi kasutamist ning Rainer Vahteri lõputöö tulemusi on võimalik edukalt seejuures kasutada.”

Betooniühingu juhatus otsustas ära märkida Taavi Varb’i Estonian Business School’is kaitstud ettevõtluse MBA programmi lõputöö „Eesti betoonitööde ettevõtete ärimudel konkurentsieelise loojana Soome turul”.

„On tähelepanuväärne, et pikaajalise kogemusega ehitusjuht on süvenenud ärimudelitesse ning leidnud ühisjooni Eesti betooniettevõtete Soome turul tegutsemises, mis võivad tagada nimetatud ettevõtete pikemaajalise jätkusuutlikkuse Soome ehitusturul,” sõnas Eesti Betooniühingu tegevdirektor Toomas Vainola.

Eesti Betooniühingu üliõpilaspreemiad on mõeldud Eesti üliõpilastele betooniga seotud  lõputööde eest. Ülikooli lõputöö peab olema seotud betooni või tema koostisosade või betoontoodetega, näiteks betooni/betoontoodete/betoonkonstruktsioonide kavandamine, projekteerimine, ehitamine vms.

Osaleda võivad kõigi Eesti kõrgkoolide üliõpilaste lõputööd.

Betooniühingu üliõpilaspreemiate preemiafondis on ühekordselt väljajagatavana 3600 eurot, välja jagatakse korraga kuni kolm preemiat. Preemia jagatakse lõputöö koostaja ja juhendaja vahel rahalise suhtena 3:1.

Eesti Betooniühingu üliõpilaspreemiad andsid üle Eesti Betooniühingu tegevdirektor Toomas Vainola Tallinna Tehnikaülikoolis ja Eesti Betooniühingu juhatuse liige Kalev Ramjalg Tallinna Tehnikakõrgkooli lõpuaktusel.

Eesti Betooniühing annab üliõpilaspreemiaid välja alates 2007. aastast.

Eesti Betooniühing on betooni kui kodumaise ehitusmaterjali kasutamist edendav ühing, kuhu kuulub 71 ettevõtet, organisatsiooni ja eraisikut.

Lisainformatsioon:

Tiit Roots, Eesti Betooniühingu juhatuse esimees,

Tel: 50 42 228; e-post: tiit@peri.ee

Toomas Vainola, Eesti Betooniühingu tegevdirektor,

Tel: 50 36 650; 648 1918; e-post: betoon@betoon.org

www.betoon.org

This site is registered on wpml.org as a development site.