Betooniühingu 2024. a. üliõpilastööde preemiad said Oskar Aru ja Jane-Ly Tammekivi

Eesti Betooniühing andis välja 2024. aasta üliõpilaspreemiad, mis on loodud betooni, betoonarhitektuuri ja betoonehitust käsitleva õppetöö edendamiseks ja tulemusrikkamaks muutmiseks. Betooniühingu preemiate saajad valitakse välja Eesti kõrgkoolide betoonialaste lõputööde hulgast.

Eesti Betooniühingu juhatuse otsusega said üliõpilaspreemiad: 
Oskar Aru – Tallinna Tehnikaülikooli ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise eriala magistritöö „Rail Baltica Ülemiste raudteeterminali järelpingebetoonist ja monoliitsest raudbetoonist kandekonstruktsioonide arvutus”.

Terminali põhiprojekti projekteerija poolt oli välja pakutud Suur-Sõjamäe tänava alla komposiitkonstruktsioonis (teras+betoon) tunneli laeplaat. Käesolevas magistritöös analüüsitakse alternatiivset lahendust, kus komposiitkonstruktsioonis laeplaat on asendatud betoonist järelpingestatud laeplaadiga.
Tulemuseks on hea ja põhjalik töö, mis pakub olemasolevale põhiprojektile väga konkurentsivõimelise alternatiivi. Lisaks on pakutud alternatiiv ka keskkonnamõju suhtes optimaalsem, vähendades 23% CO2-jalajälge, võrreldes komposiitkonstruktsioonis lahendusega. 
Juhendajad – Ahti Lääne, Jürgen Einpaul.

Jane-Ly Tammekivi – Tallinna Tehnikaülikooli teedeehituse ja geodeesia eriala magistritöö „Betooni külmakindluse alternatiivse katsemetoodika uurimine”.

Magistritöö eesmärgiks oli uurida betooni külmakindluse alternatiivse katsemetoodika, AVA (Air Void Analyzer), efektiivsust võrreldes traditsiooniliste meetoditega.
Uuring kinnitas, et AVA meetod on tõhus vahend betooni külmakindluse hindamiseks, eriti olukordades, kus kiire tagasiside on kriitilise tähtsusega.
Juhendaja – Olari Valter.

Äramärkimist leidis Mark Henrik Vorobjovi (Tallinna Tehnikaülikool) ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise eriala magistritöö „Hoolduse ja pinnatöötluse mõju betooni töövuukide paindetõmbetugevusele” (juhendaja: Mattias Põldaru) eest.

Betooniühingu 2024. a. võistlusele esitati seitse üliõpilaste lõputööd kahest kõrgkoolist – Eesti Maaülikoolist ja Tallinna Tehnikaülikoolist.

Eesti Betooniühingu üliõpilaspreemiad on mõeldud Eesti üliõpilastele betooniga seotud  lõputööde eest. Ülikooli lõputöö peab olema seotud betooni või tema koostisosade või betoontoodetega, näiteks betooni/betoontoodete/betoonkonstruktsioonide kavandamine, projekteerimine, ehitamine vms.
Osaleda võivad kõigi Eesti kõrgkoolide üliõpilaste lõputööd.

Eesti Betooniühingu üliõpilaspreemiad andsid Tallinna Tehnikaülikoolis toimunud lõpuaktusel üle Eesti Betooniühingu juhatuse liikmed Jürgen Einpaul ja Kalev Ramjalg.

Eesti Betooniühing annab üliõpilaspreemiaid välja alates 2007. aastast.

This site is registered on wpml.org as a development site.