Esimesed keskkonnadeklaratsioonid Eesti betoonelemenditööstuses

OÜ TMB Element on esimesena Eestis võtnud kasutusele rahvusvahelised keskkonnadeklaratsioonid (EPD – environmental product declaration) oma toodetele – monteeritavatele betoonelementidele.  

Tegemist on esimeste toote keskkonnadeklaratsioonidega (EPD), mis on tehtud Eestis Eesti ettevõtte toodetele.

Keskkonnadeklaratsioone (EPD’sid) kasutatakse rohesertifikaatides ja hoonete olelusringi  hinnangutes (LCA). Ehitusprojektides, kus hoone olelusringi (elukaare) hinnangu koostamine on kohustuslik, on juba praegu tekkinud skandinaavia riikides ehitusmaterjalide tootjatel olukordi, kus hankest ei saagi osa võtta, kui EPD puudub.

Mitmetes riikides on meetodit kasutatud juba aastaid ja mitu Euroopa riiki on teinud teatavaks muuta see lähiaastatel kohustuslikuks – Norras ja Rootsis 2022. ning Soomes 2024. aastal.

OÜ TMB Element tehnoloogia- ja kvaliteedijuht Urmas Paas:

„Keskkonnadeklaratsioonide kasutuselevõtuga alustame oma toodete CO2-jalajälje mõõtmisega ning sealtkaudu saame hakata ka süsinikujalajälje vähendamisega teadlikult tegelema.”

LCA-ekspert Anni Oviir:

„Toote olelusringi hindamise (LCA) tulemused on arvulised, seega on tooted läbi arvutuse üksteisega võrreldavad, seni kuni need on koostatud samadel alustel.”

OÜ TMB Element keskkonna- ja tööohutusspetsialist Kätlin Rahuelu: „Keskkonnadeklaratsiooni eesmärk on anda läbipaistvat infot toote keskkonnamõju kohta kogu selle elukaare jooksul, järgides rahvusvahelisi standardeid. Andmete usaldusväärsus on tagatud kolmanda osapoole sõltumatu kinnitusega,” täiendas Rahuelu.

Keskkonnadeklaratsioon (ingl Environmental Product Declaration – EPD ), on olelusringi hindamisel põhinev, vabatahtlik ja standardiseeritud viis esitada usaldusväärselt olulised, tõendatud ja võrreldavad andmed valmistatud toote või tooterühma keskkonnajalajäljest.

Arvutus katab ehitustoote kogu olelusringi keskkonnamõjud laiapõhjaliselt, lisaks  kasvuhoonegaaside heitmetele esitatakse seal ka teisi keskkonda mõjutavaid indikaatoreid, nagu toote taaskasutuspotentsiaal, fossiilsete kütuste kasutus, eutrofeerimise potentsiaal, happestumise potentsiaal. EPD-sse kaasatakse kohustuslikus korras kõik tootes sisalduvad ohtlikud materjalid. Indikaatoritest on arvutatud tootmisel või lammutusel tekkivad ohtlikud jäätmed.

Keskkonnadeklaratsioonis kajastatud keskkonnamõjud on esitatud mõne lihtsasti võrreldava tooteühiku, näiteks kuupmeetri või tonni kaupa.

OÜ TMB Element toodete keskkonnadeklaratsioonid on vaadeldavad EPD-de avaldaja, RTS EPD (Soome) veebis: https://cer.rts.fi/en/

Lisainfo:
Urmas Paas, OÜ TMB Element tehnoloogia- ja kvaliteedijuht
Tel: 56 900 789, e-post: urmas.paas@tmbelement.ee

Kätlin Rahuelu, OÜ TMB Element keskkonna- ja tööohutusspetsialist
Tel: 53 092 323, e-post: katlin.rahuelu@tmbelement.ee

Anni Oviir, LCA Support ekspert, RTS EPD ametlik verifitseerija
e-post: annioviir.lca@gmail.com
www.tmbelement.ee
www.lcasupport.com/est

Algab konkurss – Aasta betoonehitis 2020

Eesti Betooniühing

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit

Pressiteade

28.9.2020

Milline on 2020. aasta parim betoonehitis?

Algab konkurss – Aasta betoonehitis 2020

Eesti Betooniühing ja Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit kuulutasid välja konkursi „Aasta betoonehitis 2020”. Võistluse eesmärgiks on tõsta betooni kui kodumaise ehitusmaterjali mainet ning kaasa aidata betoonarhitektuuri, betoonitehnoloogia ja betoonehituse arengule.

„Vaatamata eriolukordadele ehitamine Eestis jätkub ning ka sellel aastal valmib meil hulgaliselt ehitisi,” ütles Eesti Betooniühingu juhatuse esimees Tiit Roots.„Betoonil kui enimkasutataval kodumaisel ehitusmaterjalil on nendes uutes ehitistes oluline roll täita,” lisas Roots.

Betoonehitise konkursile võib esitada:

– ehitisi – hooneid ja rajatisi – mis antakse tellijale üle 2020. aasta jooksul;

– ehitisi, mida ei ole antud konkursile varem esitatud.

– Esitada võib ka konstruktsioone ja menetlusi.

Võidab objekt või menetlus, kus oluline panus on olnud Eestis registreeritud ettevõtjate tööl ja Eestist tarnitud betoonmaterjalidel. Võidutöö valimisel arvestatakse objekti projekteerimise ja ehitamise professionaalsust ning nõudlikkusastet, kvaliteeti ja innovaatilisust.

Peaauhind kuulub võiduidee autorile. Äramärkimist leiavad võitnud objekti tellija, projekteerija, ehitaja, raketise tarnija, betoontoodete tootja ja betooni tarnija.

Žüriisse kuuluvad Eesti Arhitektide Liidu, Eesti Betooniühingu, Eesti Ehitusinseneride Liidu, Eesti Ehitusettevõtjate Liidu, Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidu, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu, Kunda Nordic Tsemendi ja ehitusajakirjanduse esindajad. Žürii kokkukutsujana toimib konkursi korraldaja.

Konkursile tööde esitamise tähtaeg on 4. detsember 2020. a.

Võitja kuulutatakse välja üleriigilisel Betoonipäeval 2021. aasta märtsis.

Betoonehitiste konkurss on vanim Eesti ehitusvaldkonna võistlus, mida on korraldatud järjepidevalt alates 2000. aastast, tänavu juba 21. korda.

2019. aasta Betoonehitiseks valiti – Sisekaitseakadeemia. Konkursi peaauhind – Arhitekt11 OÜ.

Tellija auhind: Sisekaitseakadeemia; Konstruktori auhind: Engineer Project OÜ; Ehitaja auhind: Nordecon AS; Betoonitööde auhind: ERI-Ehitustööd OÜ; Betoontoodete auhind: Framm AS; Omanikujärelevalve auhind: Tallinna Linnaehituse AS.

2018. a. Betoonehitis – Eesti Kunstiakadeemia. Peaauhind – Kuu Arhitektid: Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla, Eik Hermann.

2017. a. Betoonehitis – eramu Viimsis. Peaauhind – tellija Mait Rõõmusaar.

2016. a. Betoonehitis – Eesti Rahva Muuseum. Peaauhind – DGT Architects (Dan Dorell, Lina Ghotmeh, Tsuyoshi Tane).

2015. a. Betoonehitis – Ihaste sild. Peaauhind – Ehituse ja Tarkvara Inseneribüroo OÜ (Juhan Idnurm ja Siim Idnurm).

2014. a. Betoonehitis – Tondiraba Jäähall. Peaauhind – Kadarik Tüür Arhitektid OÜ.

2013. a. Betoonehitis – Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimistööd. Peaauhind – AS K-Projekt (peaprojekteerija).

2012. a. Betoonehitis – Tallinna Lennusadama vesilennukite angaari betoonkonstruktsioonide rekonstrueerimine. Peaauhind – konstruktorid Karl Õiger ja Heiki Onton.

2011. a. Betoonehitis – heliskulptuur Cromatico. Peaauhind – skulptor Lukas Kühne.

2010. a. Betoonehitis – eramu Pirital. Peaauhind – arhitekt Andres Lember, Male Maja OÜ.

2009. a. Betoonehitis – Tallinki büroohoone. Peaauhind – arhitekt Meelis Press.

2008. a. Betoonehitis – Tallinna lennujaama reisiterminali laiendus. Peaauhind – arhitekt Jean-Marie Bonnard, Sofreavia SA.

2007. a. Betoonehitis – Puurmani kaarsild. Peaauhind – konstruktorid Siim Idnurm, Juhan Idnurm.

2006. a. Betoonehitis – Luku-Experdi kontorihoone. Peaauhind – arhitekt Hindrek Kesler.

2005. a. Betoonehitis – TTP kontorihoone. Peaauhind – arhitekt Meelis Press.

2004. a. Betoonehitis – Ülemiste Hotell. Peaauhind – arhitekt Martin Aunin.

2003. a. Betoonehitis – eramu Viimsis. Peaauhind – Arhitektibüroo Emil Urbel.

2002. a. Betoonehitis – Tartu vangla. Peaauhind – Arhitektuuribüroo Kalle Rõõmus AS.

2001. a. Betoonehitis – kuivpuisteainete terminal Muugal. Peaauhind – projekteerija Randväli ja Karema AS.

2000. a. Betoonehitis – Rocca al Mare koolimaja. Peaauhind – Arhitektuuribüroo Urbel ja Peil.

Eesti Betooniühing on betooni kui kodumaise ehitusmaterjali kasutamist edendav ühing, kuhu kuulub 71 ettevõtet, organisatsiooni ja eraisikut.

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit on ehitusmaterjalide tootmise ja müügiga tegelevate ettevõtjate ühendus, kuhu kuulub 63 ettevõtet.

Lisainformatsioon:

Tiit Roots, Eesti Betooniühingu juhatuse esimees

Tel: 50 42 228; e-post: Tiit. Roots@peri.ee

Toomas Vainola, Eesti Betooniühingu tegevdirektor,

Tel: 648 1918; 50 366 50; e-post: betoon@betoon.org

Enno Rebane, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu tegevdirektor

Tel: 648 1918; 51 82 662; e-post: eetl@eetl.ee

www.betoon.org

www.eetl.ee

https://www.facebook.com/betoon.org

Tiit Roots jätkab Betooniühingu esimehena

Eesti Betooniühing
Pressiteade
25.02.2020

Tiit Roots jätkab Betooniühingu esimehena

Eesti Betooniühing valis korralisel üldkoosolekul ühingu juhatusse kaks uut liiget
ning uue revidendi. Eesti Betooniühingu juhatuse esimehena jätkab Tiit Roots.
Eesti Betooniühing (asut. 2004) pidas korralise üldkoosoleku 20. veebruaril Tallinna
Ehituskooli saalis.

Maailmamajanduse trendidest rääkis kokkutulnutele akadeemik Urmas Varblane,
keskendudes eelkõige Hiina ja Aasia kasvavale mõjule maailma asjades.
Ühingu tegevusaruandes tõi tegevdirektor Toomas Vainola esile ühingu erialase
koolitustegevuse kasvu viimastel aastatel, mida on toestanud mitmete uute betoonialaste
juhendmaterjalide kirjastamine. Algusest peale on ühing vedanud Eesti vanimat
ehitusalast võistlust – „Aasta betoonehitis” – mis käesoleval aastal toimub 20. korda.
Viimase kahe aastaga on Eesti Betooniühinguga liitunud 12 uut liiget, neist viis 2019.
aastal.

„Käesoleval aastal on betooniühinguga liitunud veel kaks uut ettevõtet,” sõnas Eesti
Betooniühingu juhatuse esimees Tiit Roots. „Kõik see näitab kujukalt ühingu olulisust
ja vajalikkust Eesti ehitusmaastikul,” lisas Roots.

Eesti Betooniühingu uude juhatusse valiti järgmiseks kahe-aastaseks perioodiks:
– Jürgen Einpaul, OÜ EstKonsult;
– Imre Leetma, AS Kunda Nordic Tsement;
– Vaido Leosk, AS E-Betoonelement;
– Johannnes Pello, Tallinna Tehnikaülikool;
– Kalev Ramjalg;
– Tiit Roots, AS Peri;
– Mait Rõõmusaar, AS Nordecon Betoon;
– Kalle Suitslepp, AS Betoonimeister.

Uues juhatuses on kaks uut liiget – Jürgen Einpaul ja Mait Rõõmusaar.
Eesti Betooniühingu üldkoosolekul valiti ühingu revidendiks Tiit Raud, TMB Element
OÜ juhatuse esimees.

Üldkooslek kinnitas 2019. a. tegevusaruande koos revidendi aruandega ning võttis vastu
2020. aasta tegevuskava koos eelarvega.

Eesti Betooniühingu uue juhatuse esimesel koosolekul valiti ühingu juhatuse esimeheks
tagasi Tiit Roots.

Eesti Betooniühing on betooni kui kodumaise ehitusmaterjali kasutamist edendav ühing,
kuhu kuulub 71 ettevõtet, organisatsiooni ja eraisikut.

Lisainformatsioon:

Tiit Roots, Eesti Betooniühingu juhatuse esimees,
Tel: 50 42 228; e-post: Tiit.Roots@peri.ee
Toomas Vainola, Eesti Betooniühingu tegevdirektor,
Tel: 648 1918; 50 366 50; e-post: betoon@betoon.org
www.betoon.org
www.facebook.com/betoon.org/

Näitus „Betoonist võlutud” Arhitektuurimuuseumis

Rotermanni soolalaos on 26. aprillini avatud Eesti rahvusvaheliselt kuulsaimale ehitusinsenerile August Komendandile pühendatud suurnäitus „Betoonist võlutud. Ehitusinsener August Komendant / Miracles in Concrete. Structural Engineer August Komendant”: https://www.arhitektuurimuuseum.ee/naitus/betoonist-volutud-ehitusinsener-august-komendant/

Eesti Betooniühing, Eesti Ehitusinseneride Liit ja 27 betooni-, ehitus- ja projekteerimisettevõtet panid samuti õla alla.

Vaata fotosid avamiselt 9. jaanuaril 2020. Fotod: Enno Rebane

 

Uued liikmed – november 2019

Novembrikuus lisandus Eesti Betooniühingusse kolm liiget: Nordic Rebar OÜ,
Ramirent Baltic AS ja Revonia OÜ.

Nordic Rebar OÜ – 2018. aastal asutatud Tallinnas tegutsev armatuurterasest toodete
ja valmis tugikonstruktsioonide tootja.

Ramirent Baltic AS – ehitusseadmete rendi firma, kes oli ka Eesti
Betooniühingu asutajate hulgas. Ramirent Baltic AS taastas nüüd oma liikmelisuse.

Revonia OÜ – 2009. aastast tegutsev maakeldrite jm. tootja.

Eesti Betooniühingul on nüüdsest 69 liiget.

Betooniühingu fotonäitus kolis suvepealinna

Nüüdsest on võimalik tutvuda Eesti Betooniühingu fotonäitusega Pärnu kaubamajas Port Arturi teisel korrusel.

Näitus annab ülevaate konkursi “Aasta betoonehitis” 2000.-2018.  aasta võidutöödest. Lisaks on näitusel ka 2018. aasta konkursi nominendid.

Fotonäitus on üleval 14. juunini, seejärel liigub näitus edasi Pärnu keskraamatukokku.