Üliõpilaspreemiad 2019

Betooniühingu 2019. aasta üliõpilastööde preemiad läksid kolme kõrgkooli

Pressiteade
26.06.2019

Eesti Betooniühing andis välja 2019. aasta üliõpilaspreemiad, mis on loodud betooni ja betoonehitust käsitleva õppetöö edendamiseks ja tulemusrikkamaks muutmiseks. Betooniühingu preemiate saajad valitakse välja Eesti kõrgkoolide betoonialaste lõputööde hulgast.

Betooniühingu juhatus valis võitjad välja kolme Eesti kõrgkooli (Eesti Maaülikool, Tallinna Tehnikakõrgkool ja Tallinna Tehnikaülikool) esitatud betoonialaste lõputööde hulgast.

Eesti Betooniühingu üliõpilaspreemiad said:

Aleksei Stepanov – Tallinna Tehnikaülikooli ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise eriala lõputöö „Täisbetoneeritud õõnte mõju õõnespaneeli põikjõukindlusele suurel koormusel”.

Juhendaja: Johannes Pello, Tallinna Tehnikaülikooli lektor.

Lõputöö retsensent Alar Käes (AS CES): „Töö keskendub majanduslikult ja tehniliselt olulisele probleemile – õõnespaneeli põikjõukindluse suurendamine ilma paneeli ristlõiget suurendamata. Autor toob välja õõnte täitmisel positiivse mõju ühtlaselt jaotatud koormuse korral ja vähese mõju toe lähedase koondkoormuse korral.”

 

Kerdo Kütt ja Ranno Rannamäe – Tallinna Tehnikakõrgkooli hoonete ehituse eriala lõputöö „Defektide kaardistamine sildade tehnilise seisukorra hindamisel, kasutades ehitusinfo mudelit”.

Juhendaja: Martti Kiisa, Tallinna Tehnikakõrgkooli professor.

Juhendaja, professor Martti Kiisa: „Töö on aktuaalne, kuna sildade seisukorra hindamisel hetkel laialdaselt kasutatavad kahjustuste ulatuse ja asukoha kirjeldamise meetodid ei pruugi tehniliselt keeruliste ning ulatuslike kahjustustega sildade korral alati anda üheselt arusaadavat ning piisavat informatsiooni. Edukalt on ära kasutatud laserskaneerimise ja fotogramm-meetria abil koostatud ehitusinfo mudeleid, mille populaarsus ja kasutusaktiivsus kasvavad kiiresti. Seejuures rikastatakse mudelit ülevaatuse käigus kogutava täiendava infoga ning lõpptulemus on praegu kasutatavatest meetoditest märgatavalt tõhusam ja visuaalselt ülevaatlikum. Väljatöötatud meetod on koheselt rakendatav ja Tallinna Tehnikakõrgkool võtab selle betoonkonstruktsioonide seisukorra hindamisel peale täiendavat testperioodi kasutusse.”

 
Klaid Melnikov – Eesti Maaülikooli maaehituse õppekava magistritöö „Klaasjäätmete kasutamine betooni jämetäitematerjalina ning selle mõju betooni survetugevusele”.

Juhendaja: Vello Pallav, Eesti Maaülikooli lektor.

Retsensent, tehnikateaduse doktor Jaak Valgur:  Klaasjäätmete taaskasutamine betoonis vähendab ladestamisel tekkivat reostust, säästab looduslikke täitematerjale ja vähendab betooni valmistamise omahinda, muutudes seega üha aktuaalsemaks.

 

Eesti Betooniühingu üliõpilaspreemiad on mõeldud Eesti üliõpilastele betooniga seotud  lõputööde eest. Ülikooli lõputöö peab olema seotud betooni või tema koostisosade või betoontoodetega, näiteks betooni/betoontoodete/betoonkonstruktsioonide kavandamine, projekteerimine, ehitamine vms.

Osaleda võivad kõigi Eesti kõrgkoolide üliõpilaste lõputööd.

Betooniühingu üliõpilaspreemiate preemiafondis on ühekordselt väljajagatavana 3600 eurot, välja jagatakse korraga kuni kolm preemiat. Preemia jagatakse lõputöö koostaja ja juhendaja vahel rahalise suhtena 3:1.

Eesti Betooniühingu üliõpilaspreemiad andsid pidulikult üle TMB Element OÜ nõukogu liige Jaan Luts Eesti Maaülikooli lõpuaktusel, Eesti Betooniühingu nõunik Enno Rebane Tallinna Tehnikakõrgkooli lõpuaktusel ja Eesti Betooniühingu juhatuse liige, EstKonsult OÜ juhatuse esimees Heiki Meos Tallinna Tehnikaülikooli lõpuaktusel.

Eesti Betooniühing annab üliõpilaspreemiaid välja alates 2007. aastast.

Eesti Betooniühing on betooni kui kodumaise ehitusmaterjali kasutamist edendav ühing, kuhu kuulub 66 ettevõtet, organisatsiooni ja eraisikut.

Lisainformatsioon:

Tiit Roots, Eesti Betooniühingu juhatuse esimees,
Tel: 50 42 228; e-post: tiit@peri.ee
Toomas Vainola, Eesti Betooniühingu tegevdirektor,
Tel: 50 36 650; 648 1918; e-post: betoon@betoon.org
www.betoon.org

This site is registered on wpml.org as a development site.