Betooniühing avaldas uue juhendi – BÜ11: Betoontarindite parandamine ja kaitsmine

Eesti Betooniühing andis välja uue juhendi – „BÜ11: Betoontarindite parandamine ja kaitsmine“, mis on esimene eestikeelne põhjalik materjal selles valdkonnas. Juhend kirjeldab rohke pildimaterjali, skeemide ja tabelite kaasabil kasutatavaid materjale, erinevaid tööprotsesse ja kvaliteedi kontrolli. 

„Betoonehitised on teadagi vastupidavad ja pikaealised. Eriti hästi püsivad nad kasutuskõlblikena, kui nende eest oskuslikult hoolt kanda,“ sõnas Eesti Betooniühingu juhatuse esimees Imre Leetma. „Betooniühingu initsiatiivil on valminud esimene valdkondlik õppematerjal, kus emakeeles antakse põhjalik ülevaade betoontarindite kaitsmise ja parandamise laiast spektrist,“ lisas Leetma.   

Ohutuse ja pikaajalise kestvuse tagamiseks vajavad vanemad konstruktsioonid ja rajatised üldjuhul hooldamist, sageli ka betooni ja terassarruse parandustöid. Tegelik kogemus osutab muu hulgas kohatistele puudustele normides, projekteerimises, materjalide kvaliteedis, ehitustöödes, rääkimata õigeaegsete hooldustööde või remontide tegemata jätmisest. 

Tugevusomaduste parendamine ja deformatsioonide, sealhulgas pragude avanemise vähendamine, on aktuaalsed teemad materjalide väsimise, aga ka koormuste suurenemise tõttu – eriti taristurajatistel, ent samuti hoonete juurde- ja/või ümberehituse korral. 

Juhendi töörühm tutvus mitmete Euroopa riikide sarnaste juhenditega. Teiste hulgast paistsid erilise süsteemsuse ja põhjalikkusega silma Saksamaa Liitvabariigi erinevad vastavasisulised dokumendid, mis olid suureks abiks ja eeskujuks antud juhendi koostamisel. 

„Juhendi koostamise algusajal küsiti töörühma liikmetelt mõnikord, miks me seda teeme – valdkonda käsitlevad standardid on ju olemas?“ ütles juhendi koostamise töörühma juht Veikko Vapper. „Jah, betooniparanduse ja kaitsmise toodete omadusi reguleerivad tingimused on olemas, neid käsitleb standardiseeria EVS-EN 1504, millega käesolev juhend on kooskõlas. Praktilistele inseneridele ja oskustöölistele on siiski vaja täiendavaid selgitusi, näpunäiteid, aga ka infot materjalide ja võimalike defektide kohta,“ täiendas Vapper.  

Juhend on koostatud eesmärgiga olla abiks ehitiste seisukorra auditeerijatele, planeerijatele, tööde tellijatele, projekteerijatele, ekspertidele, ehitajatele, järelevalveinseneridele,  varahalduritele.

Raamatu ilmumisandmed: 
BÜ11: Betoontarindite parandamine ja kaitsmine
2024, Eesti Betooniühing.
Juhendi koostamise töörühm: Veikko Vapper (töörühma juht), Hindrek Kallast, Martti Kiisa, Taivo Kurg, Siim Mägi, Mihkel Ojamets, Kalev Ramjalg, Enno Rebane, Erki Tiivas, Tanel Tuisk ja Toomas Vainola. 
Keeletoimetaja: Mari Karlson
Jooniste kujundus: Tuuli Maiste
Kujundus: Piia Maiste 
340 lk
Trükk: Pakett AS
ISBN 978-9949-9993-7-8  

Uus juhend on saadaval Eesti Betooniühingus, samuti Ehituskeskuses. 

This site is registered on wpml.org as a development site.