Betooniühing kuulutas välja 2008. a. üliõpilastööde võistluse

Pressiteade
1.11.2007

Eesti Betooniühing kuulutas teistkordselt välja betoonialaste kõrgkooli lõputööde võistluse. 

Betooniühingu üliõpilaspreemiad on loodud betooni ja betoonehitust käsitleva õppetöö edendamiseks ja tulemusrikkamaks muutmiseks ning valitakse välja kolme ehituslikku kõrgharidust andva Eesti kõrgkooli betoonialaste lõputööde hulgast. 

„Eesti betoonehitus vajab võimekaid insenere – seetõttu on oluline ka tulevaste ehitusinseneride võimalikult varajane kaasamine betoonehituse reaalsetesse protsessidesse,“ ütles Eesti Betooniühingu juhatuse esimees Toomas Vainola. „Meie esimene üliõpilastööde võistlus näitas, et ülikooli lõputööde hulgas on arvestatavaid, ka tegelikus töös kasulikuks osutuvaid uurimusi,“ lisas Vainola.

Toomas Vainola sõnul püüab Betooniühing oma üliõpilaspreemiatega nii üliõpilaste kui ka õppejõudude tähelepanu enam betooni temaatikale suunata.

„Oleme ühingus üliõpilaste lõputööde temaatikat arutanud ning nende suuremaks sidumiseks praktikaga pakume ka omalt poolt välja rea teemasid, millest võiks Eesti betoonitööstusele kasu olla,“ sõnas Eesti Betooniühingu juhatuse liige Mati Laurson. „Osa ettevõtteid on lausa detailselt määratlenud konkreetsetele potentsiaalsetele teemadele konkreetsed juhendajad, praktikabaasid jne. Ootame aktiivset osavõttu!“ lisas Laurson. 

Eesti Betooniühing on välja pakkunud näiteks järgmisi uurimisväärseid teemasid, mis võiksid lähiaastatel üliõpilaste lõputöödeks saada: 

1. Talvine betoneerimine

2. Põlevkivikarjääride aherainest killustiku kasutusvõimalused

3. Traditsioonilisele paekivikillustikule alternatiivsete täitematerjalide kasutamine betooni tootmises

4. Betoonisõlme taaskasutusvee mõju uurimine betoonide survetugevuse dünaamikale.

5. Monteeritava silla projekt 

6. Teraskiuga betooni pikaealisus jne.

Täpsemat infot välja pakutud teemade kohta saab Betooniühingust.

Preemiate määramiseks tuleb Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskonnal, Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudil ja Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusteaduskonnal esitada oma ettepanekud lõputööde preemiate kandidaatide kohta Eesti Betooniühingu juhatusele. Iga kool võib esitada kuni 2 ettepanekut.

Esitamise tähtaeg: 9. juuni 2008. a. 

Esimesed, Eesti Betooniühingu 2007. a. üliõpilaspreemiad said:

  • Aivars Alt – Tallinna Tehnikaülikooli ehitustehnika eriala magistritöö – „Betoonitööde tehnoloogia analüüs TTP kontorihoone ehitamise näitel”. Juhendaja – prof. Irene Lill.
  • Tõnis Raatma – Tallinna Tehnikaülikooli ehitustehnika eriala magistritöö – „Arvutusprogramm pingebetoontala kande- ja kasutuspiirseisundi kontrollimiseks”. Juhendaja – dotsent Vello Otsmaa.
  • Madis Madal ja Risto Klaassen – Eesti Maaülikooli maaehituse eriala magistritöö –  „Ümbertöödeldud betooni kasutamine ehituses”. Juhendaja dotsent Jaan Miljan.

Eesti Betooniühingu üliõpilaspreemia on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Maaülikooli magistriõppe üliõpilastele ja Tallinna Tehnikakõrgkooli IV kursuse üliõpilastele asjakohaste lõputööde eest.

Lõputöö peab olema seotud betooni või tema koostisosade või betoontoodetega, näiteks betooni/betoontoodete/betoonkonstruktsioonide kavandamine, projekteerimine, ehitamine vms.

Preemiafondis on ühekordselt väljajagatavana 60 000 krooni, välja jagatakse korraga kuni kolm preemiat. Preemia jagatakse lõputöö koostaja ja juhendaja vahel rahalise suhtena 3:1. 

Eesti Betooniühingu juhatusel on õigus kogusumma piires määrata igaks preemiaks väljamakstava summa suurust ja vähendada preemiate hulka või neid mitte välja anda vastavalt konkursile esitatud tööde tasemele.

Eesti Betooniühing (asut. 2004. a.) on betooni kui kodumaise ehitusmaterjali kasutamist edendav ühing, kuhu kuulub 53 ettevõtet, organisatsiooni ja eraisikut.

Lisainformatsioon:

Toomas Vainola, Eesti Betooniühingu juhatuse esimees, AS Rudus Eesti juhatuse esimees
Tel.: 634 9560; 50 36 650; e-post: toomas.vainola@ruduseesti.ee

Mati Laurson, Eesti Betooniühingu juhatuse liige, OÜ Savekate juhatuse esimees
Tel.: 7309 830;  50 34 916: e-post: mati@savekate.ee 

Tõnis Haube, Eesti Betooniühingu tegevdirektor
Tel.: 648 1918; 51 05 285; e-post: betoon@betoon.org 

www.betoon.org 

This site is registered on wpml.org as a development site.