Betooniühing kuulutas välja 2009. a. üliõpilastööde võistluse

Pressiteade
25.2.2009

Eesti Betooniühing kuulutas kolmandat korda välja betoonialaste kõrgkooli lõputööde võistluse. 

Betooniühingu üliõpilaspreemiad on loodud betooni ja betoonehitust käsitleva õppetöö edendamiseks ja tulemusrikkamaks muutmiseks ning valitakse välja kolme ehituslikku kõrgharidust andva Eesti kõrgkooli betoonialaste lõputööde hulgast. 

„Meie senised üliõpilastööde võistlused on näidanud, et ülikooli lõputööde hulgas on arvestatavaid, ka tegelikus töös kasulikuks osutuvaid uurimusi,“ sõnas Eesti Betooniühingu juhatuse esimees Mati Laurson. „Püüame oma ülõpilaspreemiatega nii üliõpilaste kui õppejõudude tähelepanu enam betooni temaatikale suunata,“ lisas Laurson. 

Preemiate määramiseks tuleb Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskonnal, Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudil ja Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusteaduskonnal esitada oma ettepanekud lõputööde preemiate kandidaatide kohta Eesti Betooniühingu juhatusele. Iga kool võib esitada kuni 2 ettepanekut.

Esitamise tähtaeg: 10. juuni 2009. a. 

Esimesed, Eesti Betooniühingu 2007. a. üliõpilaspreemiad said:

 • Aivars Alt – Tallinna Tehnikaülikooli ehitustehnika eriala magistritöö – „Betoonitööde tehnoloogia analüüs TTP kontorihoone ehitamise näitel”.
  Juhendaja – prof. Irene Lill.
 • Tõnis Raatma – Tallinna Tehnikaülikooli ehitustehnika eriala magistritöö – „Arvutusprogramm pingebetoontala kande- ja kasutuspiirseisundi kontrollimiseks”.
  Juhendaja – dotsent Vello Otsmaa.
 • Madis Madal ja Risto Klaassen – Eesti Maaülikooli maaehituse eriala magistritöö –  „Ümbertöödeldud betooni kasutamine ehituses”.
  Juhendaja – dotsent Jaan Miljan.

Eesti Betooniühingu 2008. a. üliõpilaspreemiad said: 

 • Olari Noor – Tallinna Tehnikaülikooli Ehitusteaduskonna magistrandi magistritöö –  “Kiudbetooni katsetamine ja arvutamine”.
  Juhendaja – lektor Johannes Pello.
 • Vahur Schmidt – Eesti Maaülikooli Metsandus- ja maaehitusinstituudi magistrandi magistritöö –  “Betooni survetugevuse hindamine põrkevasara ja ultraheli mittepurustaval meetodil”.
  Juhendaja – lektor Mihkel Kiviste.

 

Eesti Betooniühingu üliõpilaspreemia on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Maaülikooli magistriõppe üliõpilastele ja Tallinna Tehnikakõrgkooli IV kursuse üliõpilastele asjakohaste lõputööde eest.

Lõputöö peab olema seotud betooni või tema koostisosade või betoontoodetega, näiteks betooni/betoontoodete/betoonkonstruktsioonide kavandamine, projekteerimine, ehitamine vms.

Preemiafondis on ühekordselt väljajagatavana 60 000 krooni, välja jagatakse korraga kuni kolm preemiat. Preemia jagatakse lõputöö koostaja ja juhendaja vahel rahalise suhtena 3:1. Eesti Betooniühingu juhatusel on õigus kogusumma piires määrata igaks preemiaks väljamakstava summa suurust ja vähendada preemiate hulka või neid mitte välja anda vastavalt konkursile esitatud tööde tasemele.

Eesti Betooniühing (asut. 2004. a.) on betooni kui kodumaise ehitusmaterjali kasutamist edendav ühing, kuhu kuulub 55 ettevõtet, organisatsiooni ja eraisikut.

Lisainformatsioon:

Mati Laurson, Eesti Betooniühingu juhatuse esimees, OÜ Savekate juhatuse esimees
Tel.: 7309 830;  50 34 916: e-post: mati@savekate.ee 

Enno Rebane, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu tegevdirektor
Tel.: 648 1918; 51 82 662; e-post: betoon@betoon.org 

www.betoon.org 

This site is registered on wpml.org as a development site.