Betooniühingu üliõpilaspreemiad said Oliver Lätti, Heigo Hanni ja Risto Lutsar

Pressiteade
30.06.2009

Eesti Betooniühingu jagas kolmandat korda välja üliõpilaspreemiad.

Betooniühingu preemiad on loodud betooni ja betoonehitust käsitleva õppetöö edendamiseks ja tulemusrikkamaks muutmiseks ning valitakse välja kolme ehituslikku kõrgharidust andva Eesti kõrgkooli betoonialaste lõputööde hulgast. 

Eesti Betooniühingu juhatus otsustas määrata 2009. a. ülõpilaspreemiad alljärgnevalt:

  • Oliver Lätti – Tallinna Tehnikaülikooli Ehitusteaduskonna magistrandi magistritöö “Akadeemia tee 7 ja 9 maa-aluse parkla katusekonstruktstiooni projekt”.
    Juhendaja TTÜ Ehitusteaduskonna Ehitiste projekteerimise instituudi Ehituskonstruktsioonide õppetooli dotsent Väino Voltri. Preemiasumma – 20 000 krooni.
  • Heigo Hanni ja Risto Lutsar – Eesti Maaülikooli Metsandus- ja maaehitusinstituudi magistrantide magistritöö “Raudbetoonist posti ja soklipaneeli ühendussõlme töökindluse uurimine”.
    Juhendaja EMÜ Metsandus- ja maaehitusinstituudi Maaehituse osakonna dotsent Jaak Valgur. Preemiasumma – 20 000 krooni.

Jagamisele läks kokku 40 000 krooni. Maksukohustused riigi ees kannab Eesti Betooniühing.

„Mõlemad preemia saanud tööd on erialainimestele konkreetse praktilise väärtusega,“ ütles Eesti Betooniühingu juhatuse esimees Mati Laurson.

Laursoni sõnul püüab Betooniühing oma üliõpilaspreemiatega nii üliõpilaste kui õppejõudude tähelepanu enam betooni temaatikale suunata.  „Praeguses olukorras, kus ehitussektor on madalseisus, on noortel inseneridel just õige aeg pühenduda teadustööle,“ lisas Laurson.

„Oleme ühingu juhatuses korduvalt üliõpilaste uurimistööde temaatikat arutanud – selleks, et tulevased insenerid uuriksid praktikas olulisi teemasid ja et Eesti betoonehitus saaks vajalikku teoreetilist tuge just kõige olulisematel teemadel,“ ütles Eesti Betooniühingu juhatuse liige Heiki Meos.

Eesti Betooniühingu üliõpilaspreemiate pidulik kätteandmine toimus kõrgkoolide lõpuaktustel.

Eesti Betooniühingu üliõpilaspreemia on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Maaülikooli magistriõppe üliõpilastele ja Tallinna Tehnikakõrgkooli IV kursuse üliõpilastele asjakohaste lõputööde eest. Lõputöö peab olema seotud betooni või tema koostisosade või betoontoodetega, näiteks betooni/betoontoodete/betoonkonstruktsioonide kavandamine, projekteerimine, ehitamine vms.

Preemiafondis on ühekordselt väljajagatavana 60 000 krooni, välja jagatakse korraga kuni kolm preemiat. Preemia jagatakse lõputöö koostaja ja juhendaja vahel rahalise suhtena 3:1. Eesti Betooniühingu juhatusel on õigus kogusumma piires määrata igaks preemiaks väljamakstava summa suurust ja vähendada preemiate hulka või neid mitte välja anda vastavalt konkursile esitatud tööde tasemele.

Eesti Betooniühing (asut. 2004. a.) on betooni kui kodumaise ehitusmaterjali kasutamist edendav ühing, kuhu kuulub 54 ettevõtet, organisatsiooni ja eraisikut.

Lisainformatsioon:

Mati Laurson, Eesti Betooniühingu juhatuse esimees, Savekate OÜ juhatuse esimees
Tel.: 7309 830;  50 34 916: e-post: mati@savekate.ee 

Heiki Meos, Eesti Betooniühingu juhatuse liige, EstKONSULT OÜ juhatuse liige
Tel.: 6563 203, 51 50 020; e-post: heikim@estkonsult.ee  

Tõnis Haube, Eesti Betooniühingu tegevdirektor
Tel.: 648 1918; 51 05 285; e-post: betoon@betoon.org 

www.betoon.org 

This site is registered on wpml.org as a development site.