Betooniühing andis välja käsiraamatu „Betooni pinnad”

Pressiteade
30.11.2010

Eesti Betooniühing esitles 30. novembril Ehituskeskuses oma uut raamatut „BÜ4: Betooni pinnad”. See on esimene eestikeelne ülevaatlik juhendmaterjal, kus tutvustatakse põhjalikult betooni pindade omadusi ja kasutamist, andes selgeid juhiseid nende klassifitseerimiseks ning kvaliteedi hindamiseks.

Rikkalikult illustreeritud raamat on mõeldud kasutamiseks arhitektidele, ehitajatele, projekteerijatele, ehitusmaterjalide tootjatele, samuti kõrgkoolide õppejõududele ja üliõpilastele.

„See raamat võiks avastamisrõõmu pakkuda paljudele arhitektidele ja projekteerijatele – milliseid huvitavaid  kasutamata võimalusi on tänapäeva betoonehituses,“ ütles Eesti Betooniühingu juhatuse esimees Mati Laurson. „Betooniühing on valmis saanud väärt käsiraamatu, millest peaks tulu tõusma kõigile, kes betoonarhitektuuri ja ehitusega tegelevad. Suur hulk Eesti betoonispetsialiste tegid oma vabast ajast ära suure töö, et koostada eestikeelse terminoloogiaga ja meie olusid kajastav juhendmaterjal, aitamaks kaasa betoonialaste teadmiste kasvule,“ lisas Laurson.

Käesoleva betoonpindade klassifitseerimisjuhise koostamisel lähtuti Soome Betooniühingu poolt 2003. aastal välja antud juhisest „BY40: Betonirakenteiden pinnat/luokitusohjeet”. Viited Soome standarditele on võimalusel asendatud viidetega Euroopa ja Eesti standarditele.

Raamatu fotod pärinevad juhendist BY40. Originaalfotodele on lisatud fotosid asjakohaste Eestis ehitatud hoonete betoonpindadest.

„Kuna Eestis puuduvad rahvuslikud ehitusnormid, on Betooniühingu juhendid koostatud eesmärgiga olla abiks ehitiste tellijatele, arhitektidele, projekteerijatele, ehitajatele ja monteeritava raudbetoonitootjatele,“ sõnas Eesti Betooniühingu juhatuse liige Toomas Laur. „Lepingutes viidatuna võiksid juhendid olla siduvad betoon- ja raudbetoonkonstruktsioonide kvaliteedi tagajana,“ täiendas Laur.

Toomas Lauri sõnul võiks Betooniühingu juhendite järgimist teatud määral samastada ka „hea ehitustava“ põhimõtete rakendamisena, mida ehitusprotsessi osapooled aktsepteeriksid vastavate majanduslik-tehniliste analüüside tegemisel, töövõtulepingute sõlmimisel või muude asjakohaste otsuste vastuvõtmisel.

Raamat „BÜ4: Betooni pinnad” jaguneb muuhulgas järgmisteks peatükkideks:

– raketise vastu valatud pinnad

– enne betooni kivinemist töödeldud pinnad

– pärast betooni kivinemist töödeldud pinnad

– pinnakattega betooni pinnad

– plaatvooderdusega pinnad

– muud betoonpinnad

– värvilise betooni pinnad

– betoonpinna värvuse muutumise mõõtmine

– pindade vananemine ja hooldus

– pindade parandamine

– lisad 1-7.

Raamatu „BÜ4: Betooni pinnad” valmimisse on andnud oma panuse Eesti betooniala tunnustatud eksperdid Mart Arro (AS E-Betoonelement), Toomas Laur (Tallinna Tehnikaülikool), Mati Laurson (OÜ Savekate), Heiki Meos (OÜ EstKONSULT), Viktor Mõisja (AS Merko Ehitus), Riho Oras (OÜ Conviso), Kaspar Parkja (AS Tartu Maja Betoontooted), Kalev Ramjalg (OÜ Roxor Ehitus), Enno Rebane (Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit), Tanel Tuisk (Tallinna Tehnikaülikool).

Eesti Betooniühingu juhendi „BÜ4: Betooni pinnad” koostajad tänavad Soome Betooniühingut ja isiklikult Risto Vanhaneni ja Klaus Söderlundi, kes andsid nõusoleku „BY40” kasutamiseks.

„BÜ4: Betooni pinnad” on Eesti Betooniühingu ja ET INFOkeskuse AS ühisväljaanne.

Raamatu ilmumisandmed:

BÜ4: Betooni pinnad, 113 lk. Rikkalikult illustreeritud.
Väljaandja: Eesti Betooniühing
Kirjastaja: ET-INFOkeskuse AS
ISBN: 978-9949-21-393-1.
Hind: 654 EEK/ 41,80 EUR.

Raamatut „BÜ4: Betooni pinnad” müüakse Ehituskeskuses, Rävala pst. 8, Tallinnas.
Vt. ka: http://www.ehituskeskus.ee/?CatID=13&action=showbook&BooksID=1004

Eesti Betooniühingu varasemad ilmunud juhised:

– BÜ1: Ehitistesse paigaldatavad betoonisegud, 2007.
– BÜ2: Betoon ja raudbetoon. Spetsifitseerimine, tehnoloogia, kvaliteet, vastavushindamine, 2007;
– BÜ3: Betoon ja raudbetoon. Projekti ehituskirjeldus ja joonised, 2007.

Eesti Betooniühingon betoonikui kodumaise ehitusmaterjali kasutamist edendav ühing, kuhu kuulub45ettevõtet, organisatsioonija eraisikut.

 

Lisainformatsioon:

Peeter Kokk, Eesti Betooniühingu tegevdirektor
Tel: 5187 198;6481918; e-post: betoon@betoon.org

Kea Siidirätsep, ET INFOkeskuse AS tegevdirektor
Tel: 5040 560; 660 4535; e-post: etinfo@ehituskeskus.ee

www.betoon.org
www.ehituskeskus.ee

This site is registered on wpml.org as a development site.