Betooniühingu üliõpilaspreemiad said Ksenia Kaevu ja Renno Reitsnik

Pressiteade
29.06.2011

Eesti Betooniühing jagas viiendat korda välja üliõpilaspreemiad, mis on loodud betooni ja betoonehitust käsitleva õppetöö edendamiseks ja tulemusrikkamaks muutmiseks. Betooniühingu preemiate saajad valitakse välja kolme ehituslikku kõrgharidust andva Eesti kõrgkooli betoonialaste lõputööde hulgast.

Eesti Betooniühingu juhatus otsustas anda 2011. aasta ülõpilaspreemiad:

  • Ksenia Kaevu – Tallinna Tehnikaülikooli Ehitusteaduskonna magistrandi magistritöö „Betoonkonstruktsioonide tulepüsivusarvutused“.
    Juhendaja: TTÜ Ehitusteaduskonna Ehitiste projekteerimise instituudi direktori kt. Johannes Pello. Preemiasumma – 1000 eurot.
  • Renno Reitsnik – Eesti Maaülikooli Metsandus- ja maaehitusinstituudi maaehituse osakonna magistrandi magistritöö „Põrandapinnete kahanemispingete määramine“.
    Juhendajad: EMÜ Metsandus- ja maaehitusinstituudi maaehituse osakonna dotsendid Alexander Ryabchikov ja Harri Lille. Preemiasumma – 1000 eurot.

„Mõlemad preemia saanud tööd on aktuaalsetel teemadel ja otsese praktilise väärtusega, millel on Eesti betoonehituses reaalset kasutust,“ütles Eesti Betooniühingu juhatuse esimees Mati Laurson.

Eesti Betooniühingu juhatuse põhjendustest üliõpilaspreemiate määramisele:

Ksenia Kaevu magistritööst „Betoonkonstruktsioonide tulepüsivusarvutused“: „Betoonkonstruktsioonide kandevõime arvutamiseks tulekahju olukorras puudus praktikas seni eestikeelne abimaterjal. Lõputöö on aktuaalne, väärib jätkamist ja laiemat tutvustamist projekteerijatele“.

Renno Reitsniku magistritööst „Põrandapinnete kahanemispingete määramine“:

„Teema on aktuaalne ja omab praktilist väärtust. Uurimistööd on läbi viidud põhjaliku katsete planeerimise ja sooritamisega ning adekvaatse andmetöötluse ja analüüsiga. Uudse momendina kahanemispingete määramiseks on kasutatud poolpurustavat augumeetodit, mida võib edukalt kasutada olemasolevate elementide pingete määramiseks. Positiivsena võib märkida erinevate mõõtmismeetoditega saadud tulemuste võrdlust, mis suurendab nende usaldusväärsust“.

Eesti Betooniühingu üliõpilaspreemiate pidulik kätteandmine toimus kõrgkoolide lõpuaktustel. Eesti Maaülikoolis andis preemia üle Eesti Betooniühingu juhatuse esimees Mati Laurson ja Tallinna Tehnikaülikoolis Eesti Betooniühingu juhatuse liige Heiki Meos.

Maksukohustused riigi ees kannab Eesti Betooniühing.

Eesti Betooniühingu üliõpilaspreemia on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Maaülikooli magistriõppe üliõpilastele ja Tallinna Tehnikakõrgkooli IV kursuse üliõpilastele asjakohaste lõputööde eest.

Lõputöö peab olema seotud betooni või tema koostisosade või betoontoodetega, näiteks betooni/betoontoodete/betoonkonstruktsioonidekavandamine, projekteerimine, ehitamine vms.

Preemia jagatakse lõputöö koostaja ja juhendaja vahel rahalise suhtena 3:1.

Eesti Betooniühingu 2010. a. üliõpilaspreemiad said:

  • Jürgen Einpaul Tallinna Tehnikaülikoolist ja Evelyn Leheste Eesti Maaülikoolist.

 Eesti Betooniühingu2009. a. üliõpilaspreemiadsaid:

  • Heigo Hanni ja Risto Lutsar Eesti Maaülikoolist ning OliverLätti Tallinna Tehnikaülikoolist.

Eesti Betooniühingu 2008. a. üliõpilaspreemiad said:

  • Olari Noor Tallinna Tehnikaülikoolist ja Vahur Schmidt Eesti Maaülikoolist.

 Eesti Betooniühingu 2007. a. üliõpilaspreemiad said:

  • Aivars Alt ja Tõnis Raatma Tallinna Tehnikaülikoolist ning Madis Madal ja Risto Klaassen Eesti Maaülikoolist.

Eesti Betooniühing (asut. 2004. a.)  on betooni kui kodumaise ehitusmaterjali kasutamist edendav ühing, kuhu kuulub 47 ettevõtet, organisatsiooni ja eraisikut.

Lisainformatsioon:

Mati Laurson, Eesti Betooniühingu juhatuse esimees, Savekate OÜ nõukogu liige
Tel: 7309 830;  50 34 916: e-post: mati@savekate.ee

Heiki Meos, Eesti Betooniühingu juhatuse liige, EstKONSULT OÜ juhatuse liige
Tel.: 6563 203,5150 020; e-post: heiki.meos@estkonsult.ee

Peeter Kokk, Eesti Betooniühingu tegevdirektor,
Tel: 648 1918; 51 87 198; e-post: betoon@betoon.org

www.betoon.org

This site is registered on wpml.org as a development site.