Betooniühingu üliõpilaspreemiad said Kaido Kaarna ja Diana Tiidema

Pressiteade
28.06.2012

Eesti Betooniühing jagas kuuendat aastat välja üliõpilaspreemiad, mis on loodud betooni ja betoonehitust käsitleva õppetöö edendamiseks ja tulemusrikkamaks muutmiseks. Betooniühingu preemiate saajad valitakse välja Eesti kõrgkoolide betoonialaste lõputööde hulgast.

Eesti Betooniühingu juhatus otsustas anda 2012. aasta ülõpilaspreemiad:

  • Kaido Kaarna – Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskonna tööstus- ja tsiviilehituse eriala magistritöö „Raudbetoonpostide tulepüsivusarvutus“.
    Juhendaja: Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskonna ehitiste projekteerimise instituudi direktori kt. Johannes Pello.
  • Diana Tiidema – Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonna keskkonnatehnoloogia eriala magistritöö „Purustatud utiilrehvi ja sellega modifitseeritud betooni füüsikalis-mehaanilised karakteristikud“.
    Juhendaja: Tartu Ülikooli füüsika instituudi professor Jaak Kikas.

„Mõlemad premeeritud tööd on aktuaalsed ja Eestis siiani väheuuritud,“ ütles Eesti Betooniühingu juhatuse esimees Vaido Leosk. „Olime meeldivalt üllatunud, et esmakordselt osales meie võistlusel Tartu Ülikoolis kaitstud magistritöö, mis näitab ilmekalt betooni, kui ehitusmaterjali olulisust,“ lisas Leosk.

Lõppenud üliõpilastööde võistlusega seoses muutis Eesti Betooniühing üliõpilaspreemiate välja andmise reglementi – kui seni oodati töid kolmelt Eesti ehituslikku kõrgharidust andvalt kõrgkoolilt, siis nüüdsest võivad osaleda kõigi Eesti kõrgkoolide üliõpilaste lõputööd.

Eesti Betooniühingu juhatuse põhjendustest üliõpilaspreemiate määramisele:

Kaido Kaarna magistritööst „Raudbetoonpostide tulepüsivusarvutus“ „Teema on aktuaalne, tulepüsivust on vähe uuritud, analüüsitud ja katsetatud. Pakub huvi elemenditootjatele ja ka projekteerijatele.

Tööl on praktiline väärtus. Tahaks saada edasiarendamist. TTÜ võiks jätkata antud temaatikaga tegelemist – 2011. aastal sai mäletatavasti Betooniühingu üliõpilaspreemia TTÜ magistrandi Ksenia Kaevu magistritöö „Betoonkonstruktsioonide tulepüsivusarvutused“.

Diana Tiidema magistritööst „Purustatud utiilrehvi ja sellega modifitseeritud betooni füüsikalis-mehaanilised karakteristikud“: Teema on huvitav, keskkonnaaspekt ning jäätmete taaskasutus muutub järjest olulisemaks. Tõstame esile teemavaliku uudsust, ideejulgust. Eelkõige ehk teedeehituses oleks sellele loogiline rakendus – viitab uutele võimalustele näiteks kergliiklusteede, jooksuradade, ka spordisaalide põrandate ehitamisel.
Väärib teemaga edasitöötamist.

Eesti Betooniühingu üliõpilaspreemiate pidulik kätteandmine toimus kõrgkoolide lõpuaktustel. Tartu Ülikoolis andis preemia üle Eesti Ehitsumaterjalide Tootjate Liidu  juhatuse liige, AS TMB nõukogu liige Vallot Mangus ja Tallinna Tehnikaülikoolis Eesti Betooniühingu juhatuse liige Heiki Meos. Maksukohustused riigi ees kannab Eesti Betooniühing.

Eesti Betooniühingu üliõpilaspreemia on ette nähtud Eesti kõrgkoolide üliõpilastele asjakohaste lõputööde eest.

Lõputöö peab olema seotud betooni või tema koostisosade või betoontoodetega, näiteks betooni/betoontoodete/betoonkonstruktsioonide kavandamine, projekteerimine, ehitamine vms.

Preemia jagatakse lõputöö koostaja ja juhendaja vahel rahalise suhtena 3:1.

Eesti Betooniühingu 2011. a. üliõpilaspreemiad võitsid:

  • Ksenia Kaevu Tallinna Tehnikaülikoolist ja Renno Reitsnik Eesti Maaülikoolist.

Eesti Betooniühing (asut. 2004. a.)  on betooni kui kodumaise ehitusmaterjali kasutamist edendav ühing, kuhu kuulub 48 ettevõtet, organisatsiooni ja eraisikut.

Lisainformatsioon:

Vaido Leosk, Eesti Betooniühingu juhatuse esimees, AS E-Betoonelement juhatuse esimees,
Tel: 5047 662; 671 2500; e-post: vaido.leosk@betoonelement.ee

Peeter Kokk, Eesti Betooniühingutegevdirektor,
Tel: 648 1918;51 87 198; e-post: betoon@betoon.org

www.betoon.org

This site is registered on wpml.org as a development site.