Betooniühingu üliõpilaspreemiad said Martin Minin ja Margus Riimann Tallinna Tehnikaülikoolist

Pressiteade
26.06.2013

Eesti Betooniühing jagas välja oma traditsioonilised üliõpilaspreemiad, mis on loodud betooni ja betoonehitust käsitleva õppetöö edendamiseks ja tulemusrikkamaks muutmiseks. Betooniühingu preemiate saajad valitakse välja Eesti kõrgkoolide betoonialaste lõputööde hulgast.

Eesti Betooniühingu juhatus otsustas anda 2013. aasta ülõpilaspreemiad:

  • Martin Minin – Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskonna kütte ja ventilatsiooni eriala magistritöö „Energia- ja õhupaneeli õhustussüsteemi energiatõhusus ja projekteerimisjuhised”.
    Juhendaja: Tallinna Tehnikaülikooli professor Jarek Kurnitski.
  • Margus Riimann – Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskonna tööstus- ja tsiviilehituseeriala magistritöö „Eksperimentaalsed uuringud impregneeritud tekstiilarmatuuriga I-tala põikjõukindluse määramiseks”.
    Juhendajad: Tallinna Tehnikaülikooli professor Karl Õiger ja M. Eng Christian Kulas.

„Mõlemad premeeritud tööd on Eestis siiani väheuuritud, kuid aktuaalsed ning laiendavad betoonialaste uurimuste ringi,” ütles Eesti Betooniühingu juhatuse esimees Vaido Leosk.

Martin Minini magistritööst „Energia- ja õhupaneeli õhustussüsteemi energiatõhusus ja projekteerimisjuhised”: Antud töös uuriti Eestis vähe levinud hoone tehnosüsteemi, mis utiliseerib betoonist hoonekonstruktsioonide termilist massi hoone küttes ja jahutuses.

Professor Jarek Kurnitski: „Minini töö oli sellises mahus ja kvaliteedis, et kõlbaks esitada kaitsmisele mistahes Euroopa ülikoolis”.

Margus Riimanni magistritööst „Eksperimentaalsed uuringud impregneeritud tekstiilarmatuuriga I-tala põikjõukindluse määramiseks”: Esitatud töö käsitleb tekstiilarmeeringuga betoonist I-tala põikjõukindluse laboratoorset määramist ning vastavate teoreetiliste arvutusmudelite tuletamist. Töö teema on aktuaalne ja  tulemused väga huvitavad. Autor valdab suurepäraselt käsitletavat teemat, oskab leida seoseid ning analüüsida saadud tulemusi. Nimetatud lõputöö oli parim betoonkonstruktsioonide alane lõputöö. Töö on kirjutatud saksa keeles.

Eesti Betooniühingu üliõpilaspreemiate pidulik kätteandmine toimus Tallinna Tehnika ülikooli ehitusteaduskonna lõpuaktusel. Preemiad andis üle Eesti Betooniühingu juhatuse esimees Vaido Leosk.

Eesti Betooniühingu üliõpilaspreemia on ette nähtud Eesti kõrgkoolide üliõpilastele asjakohaste lõputööde eest.

Lõputöö peab olema seotud betooni või tema koostisosade või betoontoodetega, näiteks betooni/ betoontoodete/ betoonkonstruktsioonide kavandamine, projekteerimine, ehitamine vms.

Preemia jagatakse lõputöö koostaja ja juhendaja vahel rahalise suhtena 3:1. Maksukohustused riigi ees kannab Eesti Betooniühing.

Tänavu anti Eesti Betooniühingu üliõpilaspreemiad välja seitsmendat korda.

Eesti Betooniühing (asut. 2004. a.)  on betooni kui kodumaise ehitusmaterjali kasutamist edendavühing, kuhu kuulub 49 ettevõtet, organisatsiooni ja eraisikut.

Lisainformatsioon:

Vaido Leosk, Eesti Betooniühingu juhatuse esimees, AS E-Betoonelement juhatuse esimees,
Tel: 5047662; 671 2500; e-post: vaido.leosk@betoonelement.ee

Peeter Kokk, Eesti Betooniühingu tegevdirektor,
Tel: 648 1918; 51 87 198; e-post: betoon@betoon.org

www.betoon.org

This site is registered on wpml.org as a development site.