Betooniühing andis välja uuendatud juhendi BÜ1 – betoonisegude kohta

Pressiteade
5.10.2015

Eesti Betooniühing kinnitas juhendi BÜ1 „Ehitistesse paigaldatava betoonisegu vastavus nõuetele“ uue versiooni.

Juhend kirjeldab, millise standardi nõuetele peab vastama betoonisegu ja millised betoonisegu omadused tuleb deklareerida. Juhendi lisadena on toodud betoonisegu vastavusdeklaratsiooni ja saatekirja näidised.

„Juhendi koostamine on tingitud vajadusest kujundada ühtseid arusaamu betoonisegule esitatavate nõuete ja betoonisegu vastavushindamise kohta,” ütles Eesti Betooniühingu juhatuse esimees Kalle Suitslepp.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on kehtestanud viimastel aastatel uusi nõudeid – kaks ministri määrust – mille alusel peab betoonisegu tootja sertifitseerima oma tootmisohje (lähtutakse tõendamissüsteemi 2+ nõuetest).

BÜ1 loetleb lisaks betoonisegu omadused (karakteristikud), millised on vajalik tootja poolt deklareerida. Eeldatakse, et kõik tootjad kasutavad harmoneeritud standarditele vastavaid komponente.

Juhendi uusversiooni vajadus on eelkõige seotud standardi EN 206:2014 „Betoon. Spetsifitseerimine, toimivus, tootmine ja vastavus” uusversiooniga. Tootjad peavad nüüdsest arvestama, et peaksid tegutsema standardi EN 206 uusversioonis esitatud nõuete järgi.

Nii juhendisse kui saatekirja on sisse toodud kiudude kasutamisega seotud andmed (juhul, kui on tegemist kiudbetooniga).

Veidi on muudetud ka vastavusdeklaratsiooni teksti, toomaks selgelt välja, et betoonisegu puudutavate omaduste konkreetsed väärtused esitatakse saatekirjas. Vastavusdeklaratsiooniga võtab tootja endale vastutuse betoonisegu nõuetele vastavuse eest. Saatekiri omakorda loob konkreetse ühenduse betoonisegu ja ehitatava objekti vahele, kirjeldades tellija, ehitusobjekti, veoki ja tarnitava betoonisegu andmeid.

„Eeldame, et peatselt kasutatakse kõikjal Eestis vaid uuele standardile vastavat betoonisegu ning selle omadusi deklareeritakse uue juhendi alusel,” lisas Kalle Suitslepp.

Juhendi 1. versioon pärineb 2006. aastast.
Juhend on kättesaadav: www.betoon.org/juhendid-2/

Eesti Betooniühingu varem ilmunud juhendid:

– BÜ2: Betoon ja raudbetoon. Spetsifitseerimine, tehnoloogia, kvaliteet, vastavushindamine, 2007;
– BÜ3: Betoon ja raudbetoon. Projekti ehituskirjeldus ja joonised, 2007;
– BÜ4: Betooni pinnad, 2010;
– BÜ5: Vello Otsmaa, Betoonkonstruktsioonide arvutamine (koostöös TTÜ-ga), 2014;
– BÜ6: Talvised betoonitööd, 2014.

Eesti Betooniühing on betooni kui kodumaise ehitusmaterjali kasutamist edendav ühing, kuhu kuulub 51 ettevõtet, organisatsiooni ja eraisikut.

Lisainformatsioon:

Peeter Kokk, Eesti Betooniühingu tegevdirektor,
Tel: 648 1918; 51 87 198; e-post: betoon@betoon.org

www.betoon.org

This site is registered on wpml.org as a development site.