Kunda Nordic Tsement koostas tsementidele keskkonnadeklaratsioonid

Kunda Nordic Tsemendis on nüüd kasutusel kolmanda poole tõendusega rahvusvahelised  keskkonnadeklaratsioonid, mis on mõeldud ettevõtte klientidele, kes soovivad välja arvutada hoone keskkonnamõju.

Toote keskkonnadeklaratsioonis on toodud elutsükli analüüsi (Life Cycle Analysis, LCA) tulemused, mis annavad  ülevaate toote keskkonnamõjust.

Kolmanda poole ehk sõltumatu asjatundja tõendus tagab, et deklaratsioonis  esitatud andmed on täpsed, et kogu analüüs on koostatud järgides rahvusvahelisi standardeid ning vastavalt EPD avaldamis-platvormi juhistele.

Keskkonnadeklaratsioone (EPD)  kasutatakse rohemärgistes ja hoone olelusringi hinnangutes (LCA-des).

„Keskkonnadeklaratsioonid annavad kõigile osapooltele  usaldusväärset teavet  tsementide keskkonnamõju kohta kogu toote elutsükli jooksul. Nii on projekteerijatel ja tellijatel lihtsam otsustada keskkonnasõbralikuma materjali kasuks, tootjal on hea ülevaade oma keskkonnaalasest suutlikkusest ning võimalusest oma toodet veel täiendada, et vähendada keskkonnajalajälge,“  sõnas Kunda Nordic Tsemendi juhatuse liige Meelis Einstein.

Keskkonnadeklaratsioonid on laialdasemalt kasutusel Skandinaavias ning mitmetes Euroopa riikides muutuvad need lähiaastatel kohustuslikeks – Norras ja Rootsis 2022. aastal ning Soomes 2024. aastal.

„Eestis on ilmselt lähiaja küsimus, mil EPD-d laialdasemalt kasutusele võetakse, sest EPD-de puudumine võib muuta keeruliseks hangete võitmise  – hankijatel on üha suurem huvi ehitada hoone võimalikult väikese süsinikujalajäljega.  Meie klientidest on esimesena Eestis EPD-d kasutusele võtnud OÜ TMB Element,“ rääkis Einstein.

Keskkonnadeklaratsioon (EPD –Environmental Product Declaration) on olelusringi hindamisel põhinev, vabatahtlik ja standardiseeritud viis esitada usaldusväärselt olulised, tõendatud ja võrreldavad andmed valmistatud toote või tooterühma keskkonnajalajäljest.

Olelusringi hindamise analüüs (LCA – Life-Cycle Assessment). Meetod,  millega mõõdetakse ja kvantifitseeritakse energianäitajaid, keskkonnamõjusid ning toote potentsiaalset mõju terve olelusringi jooksul alates tooraine hankimisest kuni toote elukaare lõpuni.

Lisaks süsihappegaasi heitmetele esitletakse keskkonnadeklaratsioonis muu hulgas selliseid indikaatoreid, nagu fossiil- ning alternatiivkütuste kasutus, kliimasoojenemise, eutrofeerumise ja happestumise ning toote taaskasutamise potentsiaal.

Kunda Nordic Tsemendi keskkonnadeklaratsioonid on vaadeldavad EPD-de avaldaja Institut Bauen und Umwelt e.V (IBU) veebilehel:https://ibu-epd.com/en/published-epds/

 

AS Kunda Nordic Tsement on HeidelbergCement Groupi kuuluv tsemendi- ja killustiku tootmise ettevõte. Ettevõttes töötab 88 inimest.

AS-i Kunda Nordic Tsement käive oli 2019. aastal 42 miljonit eurot. Kundas on tsementi toodetud alates 1871. aastast.  

 

Lisainfo:

Heva Link, AS Kunda Nordic Tsement kommunikatsioonijuht

Tel: 529 1637; e-post: heva.link@knc.ee

www.knc.ee

https://www.facebook.com/KundaNordicTsement

This site is registered on wpml.org as a development site.