Eesti Betooniühingu 2021. aasta üliõpilastööde preemiad said Erik Teder ja Mihkel Pogga

Eesti Betooniühing andis välja 2021. aasta üliõpilaspreemiad, mis on loodud betooni ja betoonehitust käsitleva õppetöö edendamiseks ja tulemusrikkamaks muutmiseks. Betooniühingu preemiate saajad valitakse välja Eesti kõrgkoolide betoonialaste lõputööde hulgast.

Betooniühingu juhatus valis võitjad välja Tallinna Tehnikaülikooli poolt esitatud betoonialaste lõputööde hulgast.

Eesti Betooniühingu üliõpilaspreemiad said:

Erik Teder – Tallinna Tehnikaülikooli ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise alane magistritöö “Plaatvundamendi modelleerimine ja arvutus”.

Juhendaja – lektor Aldur Parts.

Aldur Parts: “Ülesanne on tänapäeval põletavalt aktuaalne hoone kandekonstruktsioonide ja pinnase koostöö arvestamiseks projekteerimises, erinevate arvutusmeetodite ja ka arvutusprogrammide kasutamiseks ja nende kalibreerimismeetodite välja töötamiseks.” Väga hea inseneritöö.

Mihkel Pogga – Tallinna Tehnikaülikooli ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise alane magistritöö “3D printimisbetooni koostise alusuuring”.

Juhendaja – lektor Tanel Tuisk.

Retsensent Hillar Joon, AS Novarc Group nõukogu esimees: „Magistritöö eesmärgiks on uurida liivade terastikulise koostise ja tiheduste ning erinevate lisandite mõju 3D printimiseks sobiva betoonsegu väljatöötamiseks. Magistritöös on uuritud superplastifikaatori, veehoidvuse tõstmise lisandi, tardumise kiirendamise lisandi, fiibri ja paisutatud klaasgraanulite mõju peeneteralisele betoonile eesmärgiga saada andmeid edasiste 3D-printimisbetooni segude väljaarendamiseks.“

Eesti Betooniühingu üliõpilaspreemiad on mõeldud Eesti üliõpilastele betooniga seotud  lõputööde eest. Ülikooli lõputöö peab olema seotud betooni või tema koostisosade või betoontoodetega, näiteks betooni/betoontoodete/betoonkonstruktsioonide kavandamine, projekteerimine, ehitamine vms.

Osaleda võivad kõigi Eesti kõrgkoolide üliõpilaste lõputööd.

Betooniühingu üliõpilaspreemiate preemiafondis on ühekordselt väljajagatavana 3600 eurot, välja jagatakse korraga kuni kolm preemiat. Preemia jagatakse lõputöö koostaja ja juhendaja vahel rahalise suhtena 3:1.

Eesti Betooniühingu üliõpilaspreemiad andis üle Eesti Betooniühingu tegevdirektor Toomas Vainola Tallinna Tehnikaülikoolis toimunud lõpuaktusel.

Eesti Betooniühing annab üliõpilaspreemiaid välja alates 2007. aastast.

Eesti Betooniühing on betooni kui kodumaise ehitusmaterjali kasutamist edendav ühing, kuhu kuulub 77 ettevõtet, organisatsiooni ja eraisikut.

Lisainformatsioon:

Imre Leetma, Eesti Betooniühingu juhatuse esimees,

Tel: 505 4447; e-post: imre.leetma@knc.ee

Toomas Vainola, Eesti Betooniühingu tegevdirektor,

Tel: 50 36 650; 648 1918; e-post: betoon@betoon.org

www.betoon.org

This site is registered on wpml.org as a development site.