Betooniühing andis välja 2022. aasta üliõpilaste lõputööde preemiad – Artur Andersalu ja Eliise Kikas

Eesti Betooniühing andis välja 2022. aasta üliõpilaspreemiad, mis on loodud betooni ja betoonehitust käsitleva õppetöö edendamiseks ja tulemusrikkamaks muutmiseks. Betooniühingu preemiate saajad valitakse välja Eesti kõrgkoolide betoonialaste lõputööde hulgast.

Eesti Betooniühingu juhatuse otsusega said üliõpilaspreemiad:  

Artur Andersalu – Tallinna Tehnikaülikooli ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise alane magistritöö “Raudbetoonseinte projekteerimine varrasmeetodi ja mittelineaarse analüüsiga”. 

Retsensent Johannes Pello: “Põhjalik ülevaade raudbetoonseinte arvutamise võimalustest varrasmeetodiga ja mittelineaarse meetodiga. Erinevate meetoditega on läbi arvutatud seinapaneel ja suur monoliitne sein, esitatud arvutustulemuste võrdlus. Eesti keeles neid teemasid käsitlev kirjandus seni praktiliselt puudus ja antud ülevaatlik töö on konstruktsioonide projekteerijale heaks abimaterjaliks.“

Juhendaja – Ahti Lääne
Kaasjuhendaja – Jürgen Einpaul. 

Eliise Joanna Kikas – Tallinna Tehnikaülikooli ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise alane magistritöö “Aja ja katsekeha kuju mõju normaalbetooni külmakindlusele”.

Juhendaja Mattias Põldaru: Töö tulemuseks on pisut suurem selgus külmakindluse määramise katsemetoodika mõju osas. Järeldub, et väljapuuritud katsekehade kasutamine põhjustab külmakindluse seisukohalt betoonis ebasoodsaid muutusi. Plaadist puuritud katsekehad lagunesid kuubikukujuliste katsekehadega võrreldes rohkem. Lisaks uuriti töös betooni läbikülmumise temperatuuri ja kestust, et määrata külmatsüklite arv erinevates linnades ühe aasta jooksul.
Ajakirja „Ehitaja“ mainumbris ilmus Eliise poolt kirjutatud artikkel, mis tegi kokkuvõtte tema ja ta kursusekaaslaste lõputööde tulemustest. 

Juhendaja – Mattias Põldaru. 

Betooniühingu 2022. a. auhinnavõistlusele esitati seitse üliõpilaste lõputööd kolmest kõrgkoolist – Eesti Maaülikoolist, Tallinna Tehnikakõrgkoolist ja Tallinna Tehnikaülikoolist. 

Eesti Betooniühingu üliõpilaspreemiad on mõeldud Eesti üliõpilastele betooniga seotud  lõputööde eest. Ülikooli lõputöö peab olema seotud betooni või tema koostisosade või betoontoodetega, näiteks betooni/betoontoodete/betoonkonstruktsioonide kavandamine, projekteerimine, ehitamine vms.

Osaleda võivad kõigi Eesti kõrgkoolide üliõpilaste lõputööd.

Betooniühingu üliõpilaspreemiate preemiafondis on ühekordselt väljajagatavana 3600 eurot, välja jagatakse korraga kuni kolm preemiat. Preemia jagatakse lõputöö koostaja ja juhendaja vahel rahalise suhtena 3:1. 

Eesti Betooniühingu üliõpilaspreemiad andis üle Eesti Betooniühingu tegevjuht Toomas Vainola Tallinna Tehnikaülikoolis toimunud lõpuaktusel.

Eesti Betooniühing annab üliõpilaspreemiaid välja alates 2007. aastast.

This site is registered on wpml.org as a development site.