Üliõpilaspreemiad 2011

Betooniühingu üliõpilaspreemiad said Ksenia Kaevu ja Renno Reitsnik

__IGP3134

Ksenia Kaevu – Tallinna Tehnikaülikooli Ehitusteaduskonna magistrandi magistritöö „Betoonkonstruktsioonide tulepüsivusarvutused“.Juhendaja: TTÜ Ehitusteaduskonna Ehitiste projekteerimise instituudi direktori kt. Johannes Pello.

betooniühing2

Renno Reitsnik – Eesti Maaülikooli Metsandus- ja maaehitusinstituudi maaehituse osakonna magistrandi magistritöö „Põrandapinnete kahanemispingete määramine“.Juhendajad: EMÜ Metsandus- ja maaehitusinstituudi maaehituse osakonna dotsendid Alexander Ryabchikov ja Harri Lille.

Üliõpilaspreemiad 2012

Eesti Betooniühingu 2012. a. üliõpilaspreemiad said Kaido Kaarna ja Diana Tiidema

Kaido Kaarna – Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskonna tööstus- ja tsiviilehituse eriala magistritöö „Raudbetoonpostide tulepüsivusarvutus“.Juhendaja – Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskonna ehitiste projekteerimise instituudi direktori kt. Johannes Pello.

Diana Tiidema – Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonna keskkonnatehnoloogia eriala magistritöö „Purustatud utiilrehvi ja sellega modifitseeritud betooni füüsikalis-mehaanilised karakteristikud“.Juhendaja – Tartu Ülikooli füüsika instituudi professor Jaak Kikas.

Üliõpilaspreemiad 2013

Betooniühingu üliõpilaspreemiad said Martin Minin ja Margus Riimann Tallinna Tehnikaülikoolist

Martin Minin – Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskonna kütte ja ventilatsiooni eriala magistritöö „Energia- ja õhupaneeli õhustussüsteemi energiatõhusus ja projekteerimisjuhised”.Juhendaja: Tallinna Tehnikaülikooli professor Jarek Kurnitski.

Margus Riimann– Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskonna  tööstus- ja tsiviilehituse eriala magistritöö „Eksperimentaalsed uuringud impregneeritud tekstiilarmatuuriga I-tala põikjõukindluse määramiseks”.Juhendajad: Tallinna Tehnikaülikooli professor Karl Õiger ja M. Eng Christian Kulas.

Üliõpilaspreemiad 2014

Betooniühingu üliõpilaspreemiad said Veiko Zovo, Martin Truuts ja Aleksandr Tsõgankov Tallinna Tehnikaülikoolist

__IGP5391

Veiko Zovo – TTÜ ehitusteaduskonna tööstus- ja tsiviilehituse eriala magistritöö  „Betoonkonstruktsioonide väsimusarvutus 3,6 MW tuulegeneraatori vundamendi näitel”.Juhendaja: TTÜ lektor Johannes Pello.

__IGP5395

Martin Truuts – TTÜ ehitusteaduskonna ehitustehnika eriala magistritöö „Lainete ja liikuva jääga koormatud elektrituuliku vundamendi arvutamine 30 meetri sügavuses meres”.Juhendaja: TTÜ lektor Johannes Pello.

__IGP5389

Aleksandr Tsõgankov – TTÜ ehitusteaduskonna ehitustehnika eriala magistritöö „Erinevate jäitevastaste soolade mõju betooni külmakindlusele”.Juhendaja: TTÜ lektor Tanel Tuisk.

Üliõpilaspreemiad 2015

Betooniühingu üliõpilaspreemiad said Siim Õunloo Tallinna Tehnikakõrgkoolist, Marko Tosso ja Martti Salm – Tallinna Tehnikaülikoolist

Siim Ounloo & Aivars Alt

Siim Õunloo – Tallinna Tehnikakõrgkooli hoonete ehituse eriala üliõpilase lõputöö „Betoonis kasutatavate hüdrofobiseerivate lisaainete toime”. Juhendaja TTK dotsent Aivars Alt.

Marko Tosso & Kalle Suitslepp

Marko Tosso – Tallinna Tehnikaülikooli ehitustehnika eriala üliõpilase magistritöö „Pinnasele toetatud betoonpõrandad”. Juhendaja TTÜ lektor Johannes Pello.

Martti Salm & Kalle Suitslepp

Marko Tosso – Tallinna Tehnikaülikooli ehitustehnika eriala üliõpilase magistritöö „Pinnasele toetatud betoonpõrandad”. Juhendaja TTÜ lektor Johannes Pello.

Üliõpilaspreemiad 2016

Betooniühingu 10. üliõpilaspreemiad läksid Eesti Maaülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli

Peeter Karja ja Kaarel Kümnik – Eesti Maaülikooli maaehituse eriala magistritöö „Betoonilisandite uurimine happelises keskkonnas sõltuvalt betooni tugevus- ja keskkonnaklassist”.

Juhendaja Eesti Maaülikooli professor Jaan Miljan.

Peeter Karja ja Kaarel Kümnik
Peeter Karja ja Kaarel Kümnik

Peeter Karja, prof Jaak Miljan ja Kaarel Kümnik
Peeter Karja, prof Jaak Miljan ja Kaarel Kümnik


Üliõpilaspreemiad andis üle AS TMB juhatuse liige Vallot Mangus

Sten Hoolma – Tallinna Tehnikaülikooli tööstus- ja tsiviilehituse eriala magistritöö „Betooni kapillaarset veeimavust vähendavate lisandite mõju erinevatele normaalbetoonidele.”

Juhendaja Tallinna Tehnikaülikooli assistent Eneli Liisma.

Sten Hoolma
Sten Hoolma


Eneli Liisma ja Sten Hoolma

Silver Rebane – Tallinna Tehnikaülikooli tööstus- ja tsiviilehituse eriala magistritöö  „Monteeritavast raudbetoonist hoonete vigastuskindlus.”

Juhendaja Tallinna Tehnikaülikooli lektor Johannes Pello.

Johannes Pello ja Silver Rebane
Johannes Pello ja Silver Rebane

Üliõpilaspreemiad 2008

Betooniühingu üliõpilaspreemiad said Olari Noor Tallinna Tehnikaülikoolist ja Vahur Schmidt Eesti Maaülikoolist

Olari Noor– Tallinna Tehnikaülikooli Ehitusteaduskonna magistrandi magistritöö –  “Kiudbetooni katsetamine ja arvutamine”.Juhendaja – lektor Johannes Pello.

Vahur Schmidt– Eesti Maaülikooli Metsandus- ja maaehitusinstituudi magistrandi magistritöö –  “Betooni survetugevuse hindamine põrkevasara ja ultraheli mittepurustaval meetodil”.Juhendaja – lektor Mihkel Kiviste.

Üliõpilaspreemiad 2007

Betooniühingu üliõpilaspreemiad said Aivars Alt, Tõnis Raatma, Madis Madal ja Risto Klaassen

IMG_3819

Aivars Alt – Tallinna Tehnikaülikooli ehitustehnika eriala lõputöö „Betoonitööde tehnoloogia analüüs TTP kontorihoone ehitamise näitel”.Juhendaja Prof. Irene Lill

Toomas Vainola & Tonis Raatma

Tõnis Raatma – Tallinna Tehnikaülikooli ehitustehnika eriala lõputöö „Arvutusprogramm pingebetoontala kande- ja kasutuspiirseisundi kontrollimiseks”.Juhendaja dotsent Vello Otsmaa

Klaassen & Madal

Madis Madal ja Risto Klaassen – Eesti Maaülikooli maaehituse lõputöö „Ümbertöödeldud betooni kasutamine ehituses”. Juhendaja dotsent Jaan Miljan

Üliõpilaspreemiad 2023

Betooniühingu üliõpilastööde preemiad said Karl Aunin ja Egert-Marten Möller

Eesti Betooniühing andis välja 2023. aasta üliõpilaspreemiad, mis on loodud betooni ja betoonehitust käsitleva õppetöö edendamiseks ja tulemusrikkamaks muutmiseks. Betooniühingu preemiate saajad valitakse välja Eesti kõrgkoolide betoonialaste lõputööde hulgast.

Eesti Betooniühingu juhatuse otsusega said üliõpilaspreemiad:

Karl Aunin – Tallinna Tehnikaülikooli magistritöö „Teraskiududega armeeritud betoonkonstruktsioonide arvutamine vastavalt standardile FprEN 1992-1-1:2023”.

Magistritöös on käsitletud betoonkonstruktsioonide väga olulist teemat – kiudbetoon võib saada tulevikus laialdasemalt kasutatavaks materjaliks ja betoonkonstruktsioonide innovatsiooni tähtsaks osaks. Kiudbetooni eelis tavasarrusega betooni ees on, et sarruse ettevalmistamist ja paigaldamist ei ole ning seetõttu on ehitamine kiirem ja vähem tööjõumahukam.

Seni Euroopas üldtunnustatud kiudbetoonist kandekonstruktsioonide projekteerimise standardit ei ole. Töö teema valik on tingitud soovist uue lähiajal kehtestatava standardiga ja sealse täiesti uue teemaga tutvuda ja seda tutvustada. Magistritöö üks peatükk kujutab endast standardi FprEN 1992-1-1:2023 lisa L tõlget eesti keelde. Tõlke käigus tuli välja mõelda mitmeid eesti keeles seni puuduvaid erialaseid termineid.

Töö on heaks eestikeelseks lähtematerjaliks insenerile, kes soovib kiudbetoonkonstruktsioonide projekteerimisega alustada.

Juhendaja – Johannes Pello.

Egert-Marten Möller – Tallinna Tehnikaülikooli magistritöö „Proovivõtu tehnoloogia mõju betooni survetugevusele ja külmakindlusele”.

Magistritöö keskendub ehitussektoris laialdast kõlapinda leidnud konstruktsioonist võetud proovikehade katsetamisele. Möller uuris silindriliste puuride seisukorra, puurimisnurga, proovikehade otspindade tasandamise tehnoloogia mõju betooni survetugevusele ja külmakindlusele.

Töö tugevuseks tuleb kindlasti lugeda oskuslikult planeeritud ja elluviidud katsemetoodikat. See on suuremahuline uuriv lõputöö, mille tulemused on tulevikus kasutatavad uute uurimistööde analüüsis.

Juhendaja – Tanel Tuisk.

Äramärkimist leidis Rainar Kaegas’e (Tallinna Tehnikakõrgkool) lõputöö „Klaaspulbri kasutamine betoonisegus osaliselt tsemendi asendajana” (juhendaja: Argo Põldoja), aktuaalse teema käsitluse eest.

Betooniühingu 2023. a. auhinnavõistlusele esitati kuus üliõpilaste lõputööd kolmest kõrgkoolist – Eesti Maaülikoolist, Tallinna Tehnikakõrgkoolist ja Tallinna Tehnikaülikoolist.

Eesti Betooniühingu üliõpilaspreemiad on mõeldud Eesti üliõpilastele betooniga seotud  lõputööde eest. Ülikooli lõputöö peab olema seotud betooni või tema koostisosade või betoontoodetega, näiteks betooni/betoontoodete/betoonkonstruktsioonide kavandamine, projekteerimine, ehitamine vms.

Osaleda võivad kõigi Eesti kõrgkoolide üliõpilaste lõputööd.

Eesti Betooniühingu üliõpilaspreemiad andis üle Eesti Betooniühingu tegevjuht Toomas Vainola Tallinna Tehnikaülikoolis toimunud lõpuaktusel.

Eesti Betooniühing annab üliõpilaspreemiaid välja alates 2007. aastast

Üliõpilaspreemiad 2022

Betooniühing andis välja 2022. aasta üliõpilaste lõputööde preemiad – Artur Andersalu ja Eliise Kikas

Eesti Betooniühing andis välja 2022. aasta üliõpilaspreemiad, mis on loodud betooni ja betoonehitust käsitleva õppetöö edendamiseks ja tulemusrikkamaks muutmiseks. Betooniühingu preemiate saajad valitakse välja Eesti kõrgkoolide betoonialaste lõputööde hulgast.

Eesti Betooniühingu juhatuse otsusega said üliõpilaspreemiad:

Artur Andersalu – Tallinna Tehnikaülikooli ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise alane magistritöö “Raudbetoonseinte projekteerimine varrasmeetodi ja mittelineaarse analüüsiga”.

Retsensent Johannes Pello: “Põhjalik ülevaade raudbetoonseinte arvutamise võimalustest varrasmeetodiga ja mittelineaarse meetodiga. Erinevate meetoditega on läbi arvutatud seinapaneel ja suur monoliitne sein, esitatud arvutustulemuste võrdlus. Eesti keeles neid teemasid käsitlev kirjandus seni praktiliselt puudus ja antud ülevaatlik töö on konstruktsioonide projekteerijale heaks abimaterjaliks.“

Juhendaja – Ahti Lääne
Kaasjuhendaja – Jürgen Einpaul.

Eliise Joanna Kikas – Tallinna Tehnikaülikooli ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise alane magistritöö “Aja ja katsekeha kuju mõju normaalbetooni külmakindlusele”.

Juhendaja Mattias Põldaru: Töö tulemuseks on pisut suurem selgus külmakindluse määramise katsemetoodika mõju osas. Järeldub, et väljapuuritud katsekehade kasutamine põhjustab külmakindluse seisukohalt betoonis ebasoodsaid muutusi. Plaadist puuritud katsekehad lagunesid kuubikukujuliste katsekehadega võrreldes rohkem. Lisaks uuriti töös betooni läbikülmumise temperatuuri ja kestust, et määrata külmatsüklite arv erinevates linnades ühe aasta jooksul.
Ajakirja „Ehitaja“ mainumbris ilmus Eliise poolt kirjutatud artikkel, mis tegi kokkuvõtte tema ja ta kursusekaaslaste lõputööde tulemustest.

Juhendaja – Mattias Põldaru.

Betooniühingu 2022. a. auhinnavõistlusele esitati seitse üliõpilaste lõputööd kolmest kõrgkoolist – Eesti Maaülikoolist, Tallinna Tehnikakõrgkoolist ja Tallinna Tehnikaülikoolist.

Eesti Betooniühingu üliõpilaspreemiad on mõeldud Eesti üliõpilastele betooniga seotud  lõputööde eest. Ülikooli lõputöö peab olema seotud betooni või tema koostisosade või betoontoodetega, näiteks betooni/betoontoodete/betoonkonstruktsioonide kavandamine, projekteerimine, ehitamine vms.

Osaleda võivad kõigi Eesti kõrgkoolide üliõpilaste lõputööd.

Betooniühingu üliõpilaspreemiate preemiafondis on ühekordselt väljajagatavana 3600 eurot, välja jagatakse korraga kuni kolm preemiat. Preemia jagatakse lõputöö koostaja ja juhendaja vahel rahalise suhtena 3:1.

Eesti Betooniühingu üliõpilaspreemiad andis üle Eesti Betooniühingu tegevjuht Toomas Vainola Tallinna Tehnikaülikoolis toimunud lõpuaktusel.

Eesti Betooniühing annab üliõpilaspreemiaid välja alates 2007. aastast.